Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Vrijdag, de tweede oktober 2020. Stambomen samen stellen is niet de enige activiteit waarmee ik alle dagen vul. Aangezien ik in de afgelopen jaren grote nieuwsgierigheid heb opgebouwd voor steenfabrieken, probeer ik daarover ook gegevens te verzamelen, met als doel daar ooit ook verhalen over te gaan publiceren. Ik ben al wekenlang bezig met het samen stellen van een giga stamboom over de familie Burgers. Dat is de familie, die hoofdrollen vertolken in twee notariële akten, die ik ‘vertaald’ (= leesbaarder) heb en inmiddels ook op mijn website heb gepubliceerd. (Overleden) Eigenaren van steenfabrieken! En hun nazaten.

De derde activiteit bestaat eruit dat ik alle –oude- krantenberichten, waar Dreumel in wordt genoemd, aan het verzamelen ben. Delpher.nl maakte afgelopen week bekend dat ze weer 64.000 extra kranten hebben toe gevoegd aan het toch al zéér omvangrijke arsenaal aan kranten en ik was, en ben, benieuwd hoeveel artikelen in al die kranten over Dreumel gaan. Artikelen digitaal uit knippen, waar mogelijk de kwaliteit verbeteren, en passend maken om verwerkt te worden. Elk artikel is ook voorzien van de naam van de krant waarin het staat, als ook de respectievelijke datum. Het eerste artikel, waar Dreumel in wordt genoemd, stamt uit 1749!!

En het samen stellen van stambomen van personen, die in Dreumel worden geboren, gaat ook gewoon door, zij het dat ik de beschikbare tijd moet verdelen tussen deze drie activiteiten. Maar het is niet verkeerd om te kunnen wisselen tussen activiteiten, om verveling en saaiheid te voorkomen. Dus … zodoende … deze geboorteakte van Jan van Kruijsbergen, die op 15 februari 1914 in Dreumel wordt geboren. Zoon van vader Wilhelmus Arnoldus van Kruijsbergen en moeder Adriana Heesakker.

Ik heb hem direct toe gevoegd aan het data bestand, dat ik al jaren bij houd over -alle- in Dreumel geboren personen. De meest linkse kolom geeft het aantal personen aan die in dit databestand voorkomen ... met de ouders van Jan van Kruijsbergen en Jan zelf erbij, zijn dat er dus 25135!

En ik maak een apart persoonlijk dossier voor Jan van Kruijsbergen, al zullen daar, vanwege het nog niet openbaar zijn van burgerlijke stand gegevens, niet al teveel akten meer aan toe gevoegd worden. Maar dan heeft hij in ieder geval een eigen dossier, voor het geval dat …

Nu, bij het begin van de samenstelling van deze stamboom staan er nog maar twee Powerpoint bestandjes in zijn dossier. Maar dat worden er –veel- meer omdat ik telkens met een vervolg-versie start. Dit om te voorkomen dat je alles ineens kwijt zou zijn als er iets mis gaat met zo’n bestand. Bij de vorige persoon, Adriaan Franciscus Gerardus Willems, staan veel meer Powerpoint bestanden in zijn dossier en slechts de laatste versie is de uiteindelijke, gepubliceerde, stamboom.

En hij, althans zijn geboorteakte, wordt ook nog toe gevoegd aan de beide persoonlijke dossiers van zijn ouders. En dan valt het toch wel heel erg op dat dit ouderpaar niet heel veel, zeg maar totaal géén, geluk heeft gehad bij het trachten te verwezenlijken van een gezin mèt kinderen. Bijna allemaal levenloos geboren kinderen. Dàt is nog eens super-triest! Nu dan op Jan van Kruijsbergen na! En dan weet ik -op dit moment- nog niet hoe lang hij nakomeling kan zijn en blijven van dit echtpaar.

Ik kan nog wel even controleren of er nog kinderen nà 1914 werden geboren in de geboortebestanden die ik heb tot en met 1918. Even zoeken. Kijk, gevonden. Petrus van Kruijsbergen wordt op 7 juli 1917 geboren. De enige die ik heb kunnen vinden tussen 1914 en 1918. Let wel, in de Dreumelse geboorteakten !!

Vader Wilhelmus Arnoldus van Kruijsbergen wordt, evenals trouwens moeder Adriana Heesakker, in Dreumel geboren.

(▼) Hij op 6 augustus 1887 en zij (▼) op 29 januari 1890.

Dus trouwen ze ook in Dreumel. Op 20 mei 1912. Wàt een slordig samen gestelde huwelijksakte (▼). Oorspronkelijk was deze akte bedoeld voor Johannes Croonen en Arnolda Hendrika Kusters. Maar deze gegevens werden door gestreept en vervangen door de gegevens van Wilhelmus Arnoldus van Kruijsbergen en Adriana Heesakker. Hetgeen weer de nodige en noodzakelijke extra aantekeningen vereiste in de linker marge van deze akte.

De opvolgende huwelijksakte werd gebruikt om de gegevens te noteren van Johannes Croonen en Arnolda Hendrika Kusters ! Zij trouwen op 25 mei 1912.

Eigenlijk pas nu realiseer ik me dat ik in de vele afgelopen jaren al aardig wat gegevens over de van Kruijsbergen families heb verzameld.

Bij de Heesakkers is dat wat minder overduidelijk:

Genoeg materiaal, zou je kunnen veronderstellen, om een mooie stamboom mee samen te stellen. We gaan zien wat er van deze veronderstelling uit komt.

Dinsdag, 6 oktober 2020:

Ik kan me wel erg druk maken over een stamboom waar ik mee bezig ben, maar ondertussen … per gisteren … Corona ...

Helaas helpt het, in plaats daarvan, me druk maken over corona, ook niet echt. Het begint aardig uit de klauwen te lopen als de trend van besmettingen zo blijft toenemen als de laatste week en ik verwacht dan ook verdere restrictieve en ingrijpender maatregelen, die ons nog spoedig ter ore zullen komen. Waarom die eindeloos durende discussies over waar wel of niet mondkapjes op moeten … draag ze gewoon allemaal en altijd, zodra je de veiligheid van je eigen thuis verlaat. Wat is daar verkeerd mee?

Tussen het me druk maken over corona door, is het toch weer gelukt een aardig uitgebreide stamboom samen te stellen voor en over Jan van Kruijsbergen. Opvallend was dat ik, toen ik, tot mijn verbazing, teveel niet kon vinden aan relevante gegevens, niet meer moest zoeken op van Kruijsbergen, maar op van Kruisbergen ( zonder de ‘j’ in de achternaam. Ook de ‘van’, tussen voor- en achternamen, verdween gaandeweg, al heeft dat geen invloed op de zoekresultaten gelukkig.

Al met al, best veel rode vraagtekens, maar méér zwarte teksten, die verduidelijken hoe de familie van Jan van Kruijsbergen, en van vele anderen, in verhouding staan tot elkaar.

Geheel los van déze Kruijsbergen stamboom, ontving ik een bericht van een, in eerste instantie mij onbekende, meneer van der Linden, die, liet hij me weten, bezig is met het verzamelen van gegevens over personen met dezelfde achternaam en hij vroeg om nadere gegevens. Daarmee heb ik hem zo goed mogelijk geholpen, waaronder, op zijn verzoek, wat links aangeleverd waar standaard stamboom-programma’s mee ge-upload kunnen worden.

Maar stuurde hem ook een stamboom die ik, vele jaren geleden, al eens samen stelde voor Jonkvrouw IJda Johanna Nahuijs. Zij ligt al heel lang begraven op het protestantse kerkhof te Dreumel, aan het kerkpad. Zonder stamboom-sjabloon, maar gewoon zelf die complete stamboom samen gesteld.

Ik vind het zelf de tot nu toe mooiste stamboom die ik gemaakt heb en ik heb er een print van laten maken op A0 papierformaat. Werkelijk pràchtig. Een image van die stamboom …

Ik zal ook het relevante PDF bestand toevoegen aan het stamboomverhaal van Jan van Kruijsbergen. Die uiteraard recht heeft op zijn eigen stamboom. Hier de afbeelding van zijn stamboom.

Onderstaand dus de twee PDF bestanden, van zowel Jan van Kruijsbergen, als die van IJda Johanna Nahuijs. Het kan wel weer ‘even’ duren eer deze bestanden openen! TERUG NAAR BOVEN.