Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

 

Prachtig, 1941 staat ook weer voorgoed op het web en kan door iedereen bekeken worden. Dat doen overigens niet zo heel veel personen, want vanaf vorig jaar november, toen ik zo ongeveer deze website startte, zijn er tot nu toe 1087 bezoekers geweest en dat is niet zo heel veel. Daarentegen heb ik ook eens gekeken naar het aantal personen dat mijn eerste website (Oldcows) inmiddels heeft bezocht en dat blijken er maar liefst 12563 te zijn geweest. 

Ik kijk zelden of bijna nooit naar het aantal bezoekers en concentreer me veel meer en liever op het weer op poten zetten van een nieuw verhaal en daar ben ik nu dus ook alweer mee bezig. Ik verwacht, leren de ervaringen van de afgelopen jaren, dat ongeveer over een maand, ook dit verhaal dan weer de openbaarheid in geslingerd kan worden en dat aan de routine waarmee die verhalen gepubliceerd worden, niet zo heel veel meer zal veranderen. Bij leven en welzijn, moet ik erbij melden, want dat hebben we immers niet in de hand. Daar komt overigens nog een aanzienlijke verandering van mijn leef- en werksituatie bij, als ik in komende september met pensioen moet en mag. Dan heb ik een oceaan van tijd om ook overdagen aan deze verhalen verder te werken en dan zou het zomaar sneller kunnen gaan. Maar snelheid interesseert me geenszins. Ik houd er van om zo accuraat mogelijk te zijn, ook al kost het -vaak- veel tijd om daar achter te komen. 

Ik ga aanstonds weer hetzelfde doen met het verhaal dat deze keer zal gaan over …

Ik had ooit eens het voorrecht om akten te kunnen en mogen downloaden van Familysearch en heb dat toen ijverig gedaan. Zo heb ik alle akten van Dreumel kunnen verzamelen en die worden openbaar gemaakt naar aanleiding van de films waar alle scans op samen gevat staan, van al die akten. De film waarop alle Dreumelse akten van overlijden staan vanaf 1933, eindigt met die van 1942. Die heb ik bovenstaand omkaderd en het moge duidelijk zijn hoeveel akten er dat jaar werden geschreven. 39 Zijn het er, best veel, in vergelijking met vele vorige jaren. Werk aan de winkel, van der Giesen !! Opvolgende jaren staan dan weer op andere films.

De eerste vier slachtoffers op blad 2 van het Dreumelse dodenregister. Op blad 1 staat het aantal bladen dat voor dit jaar ge-kanttekend werden en op blad 2 beginnen de eigenlijke akten.

AKTE No.1 : Hendrika Cornelia Kooijmans heeft de twijfelachtige eer de eerste te zijn, die in dit dodenregister van 1942 werd bij geschreven. Zij overlijdt op 13 januari 1942. Het was nog even zoeken naar haar persoonlijke dossier, en dat kwam omdat ze niet met die voornaam (Hendrina in plaats van Hendrika) werd geboren, in Dreumel, op (▼) 9 juni 1856. Desondanks heeft dat haar trouwen niet in de weg gestaan, want ze trouwt op 11 mei 1897 met Arnoldus Hol. Het valt dan op dat Arnoldus op zijn trouwdag 31 jaar oud is en Hendrika Cornelia Kooijmans al 40. Mogelijk tot hun grote teleurstelling hebben ze geen kinderen -in Dreumel- ter wereld gebracht.

AKTE No.2 : Vijf maanden jong was hij slechts toen hij, Antonius Josephus van Leur, overleed, in Dreumel, op 15 januari 1942. Zoon van Willem van Leur en Johanna Elisabeth Sas. Deze zoon was ook het enige kind dat –in Dreumel- werd geboren. Althans tot en met 1942. Wellicht blijkt –op akten van overlijden- later dit jaar, of daaropvolgende jaren, dat ze nog meer kinderen hebben gekregen. Hetgeen dan tegelijkertijd echter betekent dat die ook (vroegtijdig?) zijn overleden. Willem van Leur en Johanna Elisabeth Sas trouwden op 27 november 1918. Burgemeester Gerrit van Eijseren stond toen nog aan het roer en ondertekende zowaar deze trouwakte. Hij lijkt enigszins uitgeschoten te zijn met z’n pinkie.

AKTE No.3 : Mevrouw Maria Böckling overlijdt in Dreumel op 17 januari 1942. Bepaald geen ras-Dreumelnares, want ze wordt geboren in nota bene 150 kilometers verderop gelegen Zierikzee, uit vader Peter Böckling en moeder Catharina Elizabeth Weiland. Toch eens proberen om haar geboorteakte te achterhalen. Ze zou dan in (of rond) 1942-74 = 1868 geboren moeten zijn. 

Jeetje, best veel akten om te doorzoeken en ook in dat geboorteregister hebben ze, jammer genoeg, nagelaten om een alfabetische tafel toe te voegen. Dit is het eerste blad van het Zierikzeese geboorteregister. Ziet er wel netjes uit.

En dit is het laatste blad van het dodenregister van hetzelfde jaar 1868 … Jeetje, 284 akten doornemen … 

Gelukkig zijn er meer podia waarop je kunt zoeken. Bijvoorbeeld WieWasWie. En tot mijn niet geringe verbazing ...

Helaas kan ik de vermelding van haar overlijden in het Zierikzeese dodenregister niet laten zien, want de openbare akten van overlijden van Zierikzee gaan slechts tot en met 1940. Voor de duidelijkheid, die van Dreumel tot en met 1960!! Eigenaardige verschillen! Overigens is de achternaam van haar moeder verandert van 'Weiland' -op de Dreumelse akte van overlijden- naar 'Weiand', op haar geboorteakte.

AKTE No.4 : Goh, alweer zo’n jong kind dat komt te overlijden. De zoon van Wilhelmus Bernardus Verbruggen en Hendrika van Rhijn. Ze hebben hem Johannes genoemd. Hij overlijdt op 21 januari 1942, slechts 3 jaren jong. Zó triest.

De allereerste vermelding van Dreumel in de kranten van 1942 (▼). Delpher.nl heeft 217 vermeldingen gevonden. Goh, niet zoveel !

AKTE No.5 : Twee en tachtig is ze geworden. Theodora van Sommeren, die op 25 januari 1942 in Dreumel overlijdt. Dochter van vader Hendrik van Sommeren en moeder Geertruida (Gertrudis) Kooijmans. Theodora werd ook in Dreumel, op (▼) 25 juli 1859, geboren, maar trouwde nooit.

AKTE No.6 : Hij was de echtgenoot van Johanna van Deursen en ze trouwden in Dreumel op 6 juni 1894. Hij, Johannes van Erp, werd ook in Dreumel geboren, op 20 maart 1859. Hij overlijdt, weer in Dreumel, op 8 februari 1942. Zijn vrouw, Johanna van Deursen, wordt ook in Dreumel geboren, op 9 november 1864.

Dat was nog in de periode dat Gerardus van Welie burgemeester in Dreumel was. Hij was dat vanaf eind 1840 tot medio 1869.

AKTE No.7 : Ik heb al eens eerder ‘iets’ over Cornelia Hoeboer geschreven. Dat was in het verhaal Dreumelse akten van overlijden-1939. Cornelia heeft een dramatisch leven gehad, mogelijk al vanaf lang voordat ze (2x) werd opgenomen in de psychiatrische kliniek in Zutphen. En haar ouders, Hendrikus Hoeboer en Geertruida van Beuningen, hebben mee geleden gedurende die hele lange tijd. 

(LB en RB zijn de Linker en Rechter Bladzijde van het patiënten-register van de psychiatrische inrichting in Zutphen).

Maar Wolfhezen was natuurlijk niet haar thuis en ik vermoed dat ze slechts overgeplaatst werd van het krankzinnigengesticht in Zutphen naar … https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfheze ....

In 1906 werd een stuk bosgebied van 86 hectare aangekocht door de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders (voorganger van psychiatrisch ziekenhuis) en plaatste er een gebouw, dat reeds in 1911 werd vervangen door een nieuw gebouw. In hetzelfde jaar werd een tehuis voor alleenstaande blinden gebouwd aan noordzijde van de spoorweg. De dorpsbevolking bestond toen alleen uit verplegenden en enkele zakenlieden. In oktober 1917 werd een kamp voor Duitse krijgsgevangenen ingericht tegenover blindeninstituut Schilt. De huidige Duitsekampweg herinnert hier nog aan. Vanaf ongeveer 1920 kwamen er ook andere mensen naar Wolfheze, waardoor het dorp uitgroeide met boerderijen en bungalows. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden in het kader van operatie Market Garden grootscheepse luchtlandingen plaats op Reijerscamp. Engelse bommenwerpers bombardeerden daarbij de gebouwen van het ziekenhuis waarbij 55 doden vielen. Na het einde van de oorlog in 1945 werd het ziekenhuis opnieuw opgebouwd. Nog altijd zorgt de instelling voor veel banen in het dorp. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze fuseerde in 1996 met vier andere instellingen tot GGZ-instelling De Gelderse Roos. De Gelderse Roos is op haar beurt in 2009 gefuseerd met 'Forum GGZ Nijmegen' tot het psychiatrie conglomeraat.

Ik heb geen mogelijkheden om accuraat te kunnen beoordelen wanneer Cornelia weer is vertrokken uit Wolfhezen. Maar in de Zuthpense registratie, over opgenomen patiënten, wordt haar naam twee keer genoemd, deze tweede keer op (▲) 10 december, helaas zonder jaartal. Ik vermoed dat ze voor een tweede keer moest worden opgenomen, maar ook daar ontbreekt tot nu toe elke staving voor.

Maar haar ZUTPHENSE akte van overlijden (▼) zou registerdelen kunnen spreken …

AKTE No.8 : Ook Aaldert van Heesakker trouwde zijn hele leven, dat in Dreumel begon op 10 juni 1866, niet. Hij overlijdt vervolgens, 75 jaar later, op 15 februari 1942, eveneens in Dreumel. 

Gijsbertus van Leur en Jacoba van Woezik treden met elkaar in het huwelijk, op 38 augustus 1910. Uiteraard … ook in Dreumel.

AKTE No.10 : Deze akte meldt dat Geertruida Petronella de Wild is overleden. Op 22 februari 1942. Uiteraard heb ik deze akte toegevoegd aan haar persoonlijk dossier. Maar wat er in dat dossier chronisch ontbreekt, tot nu toe, is een huwelijksakte. Want, zo meldt deze akte ook, ze is de echtgenoote van Bernardus Arnoldus Hazelkamp. Geen trouwakte betekent dat ze of later dan 1932 zijn getrouwd, want tot zo ver gaan de openbare huwelijksakten van Dreumel. Of ze zijn in een andere gemeente getrouwd. Het Gelders Archief verschaft ook geen opheldering, terwijl die site alle Gelderse akten publiceert, althans die, die vrij gegeven zijn.

Geertruida Petronella de Wild werd in Dreumel geboren op 22 september 1903, dochter van Johannes de Wild en Adriana van de Pol.

Sorry, wat een slechte scan (▼ onderstaand). Verder in-zoomen maakt het alleen maar meer onduidelijk. Dit zou de geboorteakte van Bernardus Arnoldus Hazelkamp kunnen zijn, geboren in Horssen op 6 februari 1873. Alhoewel, dan was hij al 30 jaar oud toen Geertruida Petronella werd geboren in 1903. Dus is de kans zéér klein dat dit zijn geboorteakte is.

Maar, er wordt nóg een Hazelkamp geboren met dezelfde voornamen, namelijk, ook in Horssen, op 24 maart 1901 en dat is veel aannemelijker.

Maar geen spoor kunnen vinden van een huwelijksakte van deze twee personen. Terwijl er tussen hun jaren van geboorte 1901 en 1903, en openbare akten tot en met 1932 (van Dreumel) toch voldoende jaren zitten om volwassen mensen van hen te maken. En oud genoeg om te kunnen en mogen trouwen. Maar ijzer kun je niet met blote handen breken, en huwelijksakten soms niet vinden, al heb ik het al een aantal keren –tevergeefs- geprobeerd!

AKTE No.11 : Wederom een overledene, die getrouwd was, maar die geen trouwakte in zijn persoonlijk dossier heeft. Het gaat om Theodorus Petrus de Kleijn, die in Dreumel overlijdt, op 1 maart 1942. Getrouwd met Johanna Theodora Maria Mulders. Ik ga weer een poging wagen om een trouwakte te vinden, maar ik vrees het ergste.

Dat hoefde gelukkig niet, want deze twee personen, zo meldt me WieWasWie, trouwden in Ophemert, op 28 april 1921. En waarom daar ? Nou, daar is Johanna Theodora Maria Mulders geboren!

AKTE No.12 : Sibilla Elisabeth van Wichen overlijdt in Dreumel, op 14 maart 1942. De akte laat ons verder weten dat ze nooit getrouwd is geweest, dus daar hoeven we/hoef ik ook niet naar te zoeken. Maar een ander dilemma doemt op. 

Er zijn/ik heb 5 persoonlijke dossiers van Sibilla Elisabeth van Wichen. Nu lezen we op de akte van overlijden dat zij een dochter is van Franciscus van Wichen en Theodora de Jong. Dat sluit dossiers no. 1, 4 & 5 uit en blijven 2 & 3 over. Eerst dossier 2:

Deze Sibilla Elisabeth van Wichen wordt op 6 juni 1860 geboren, maar … ze overlijdt op 19 november, ook in 1860. Dossier 2 kan ook gesloten worden. Kijk maar:

Dan dossier 3 … Deze Sibilla Elisabeth van Wichen wordt geboren op 21 januari 1868. Indien dit de juiste persoon is, zou ze in 1942 … 74 jaar oud geworden zijn. Dat klopt exact met de op de akte van overlijden aangegeven leeftijd. Dus dit zou zomaar de juiste persoon kunnen zijn. Maar … waarom zou je je dochter (2x) Sibilla Elisabeth noemen, als je vrouw Theodora met haar voornaam heet.

Maar, moeder Sibilla Elisabeth Teeuwissen overlijdt op 28 september 1844 en haar dochter (en van Francis van Wichen) overlijdt op 9 april, 1862. Waarmee nu dan zeker is aangetoond dat Sibilla Elisabeth van Wichen zoals vernoemd in Dossier 2 is overleden in Dreumel op 14 maart 1942. En geen ander! En ze werd niet naar haar moeder vernoemd, maar naar haar oma, Sibilla Elisabeth Teeuwissen.

AKTE No.13 : Petrus Marinus van Soerland, hij is slechts 4 dagen jong mogen worden, overlijdt op 14 maart 1942, in Tiel. Met grote waarschijnlijkheid is hij in Dreumel geboren, omdat het uittreksel van het Tielse dodenregister naar Dreumel werd gestuurd, waar dan ook zijn beide ouders, Albertus Theodorus van Soerland en Theodora Antonia van Zon, wonen. Van beide ouders heb ik … niets in persoonlijke dossiers staan, want die dossiers bestaan niet, omdat er nooit aanleiding is geweest ze aan te maken. Het Gelders Archief meldt nog een ander drama dat dit echtpaar al eerder overkwam.

AKTE No.14 : Johanna Cornelia Visser was eerst getrouwd met Willem Vermeulen en daarna met Peter van den Boom. Beide heeft ze overleefd, maar overlijdt zelf op 30 maart 1942. Johanna Cornelia Visser is geen bekende in Dreumel, maar ze werd dan ook geboren in Tiel. In of rond 1952 minus 82 jaren = 1860. Even zoeken … Ja, klopt, op 27 februari 1860. Ze trouwt met Willem Vermeulen, ook in Tiel, op 20 mei 1882. Hier is geen akte van beschikbaar, ook niet op andere websites (Zoekakten.nl meldt: De film wordt gemist).

Willem Vermeulen overlijdt in Dreumel, op 23 augustus 1892 ▼.

Op 21 juli 1893 (▼) trouwt Johanna Cornelia Visser met (weduwnaar) Peter van den Boom, in Dreumel.

Peter van den Boom overlijdt in Dreumel, op 17 september 1933, 78 jaar oud. ▼.

AKTE No.15 : Ze, Wilhelmina van der Burght, overlijdt in Dreumel, op 1 april 1942. Ze werd geboren in Rossum, op 12 juni 1884.

AKTE No. 16 : Maria Sas, echtgenoote van Willem Stenssen, overlijdt in Dreumel, op 6 april 1942. Willem Stenssen, alhoewel op z’n 74e nog steeds landbouwer, doet zelf aangifte van het overlijden van zijn vrouw. Waar hij mee trouwde op 3 mei 1893, ook in Dreumel.

Willem Stenssen wordt op (▼) 5 augustus 1867 in Dreumel geboren en Maria Sas op 9 november 1870 ▼

AKTE No.17 : Hij is 72 jaar oud geworden. Lucas Johannes Heesakker, die op 13 april in Dreumel overlijdt. Zoon van Martinus Heesakker en Geertruida Derks. Wat Lucas Johannes Heesakker niet deed, deden zijn ouders wel. Trouwen, op 27 januari 1864.

Toen Lucas Johannes in Dreumel werd geboren (▼), dwaalde de gemeentelijk secretaris nog even af en schreef als voornaam van de vader van Lucas Johannes Heesakker de voornaam 'Lambertus' op. Dat moest natuurlijk Martinus zijn en dus moest dat in de ‘marge’ van de akte hersteld worden en weer ondertekend worden door de aangever. Die, neem ik toch aan, zijn eigen goede voornaam al had verteld. 

AKTE No.18 : Ik heb me al de tijd dat ik met ‘akten’ bezig ben, al afgevraagd waar de achternaam Demessie toch vandaan is gekomen. Ik heb daar –nog- geen onderzoek naar verricht en dus blijft het me telkens weer intrigeren, als ik af en toe deze achternaam weer tegen kom. Zoals op deze akte, die beschrijft dat Anna Demissie op de respectabele leeftijd van 84 jaren in Dreumel is overleden op 22 april 1942.

Ik dacht … kom laat ik eens ‘Herkomst achternaam Demessie’ op internet los laten en zien wat er gebeurt. Op Geneanet.org dat zichzelf op de borst slaat met deze tekst op hun home-pagina:

“Er zijn ontelbaar veel familienamen en daar weer variaties op. Er zijn er die nu nog veel voorkomen, anderen zijn totaal verdwenen. Geneanet bevat tienduizenden namen en patronymen ... Ontdek hier de geografische oorsprong en de betekenis van familienamen.”

Maar als ik dan Demessie een keer invoer in hun zoek-scherm, krijg ik als resultaat:

Maar er bestaat nog een andere website, die van het CBG (Centraal Bureau voor de Genealogie), die speciaal over familienamen gaat. Daar eens zoeken … maar, levert ook niets zinnigs op, omdat het het aantal naamdragers (Demessie) op geeft in 2007. Maar geen verklaring waar deze achternaam van oorsprong vandaan komt. 

Dan kom ik op deze totaal onbekende website terecht: http://forebears.io/nl/surnames/demmessie, en die informeren me erover dat (DeMMessie) :

Zin- en resultaatloze zoekactie tot dusver en daar stop ik dan ook mee.

Anna Demessie was de echtgenoote van Cornelis de Jong, waar ze mee trouwt op 11 februari 1896. In Dreumel !

Cornelis de Jong sloot zijn eerste huwelijk met Maria Peters, waar hij mee trouwde op 11 mei 1892 (▲). Maria Peters was toen 33 jaar jong, maar zij komt te overlijden op 18 december 1894. Haar overlijden zal zeker te maken hebben met het op diezelfde datum baren van een levenloos kindje. Met –ook- haar dood tot gevolg hebbend!

AKTE No.19 : Rare akte, maar dat leg ik zo uit. Eerst het belangrijkste, namelijk het overlijden van Hendrikus (en volgens deze akte) Arnoldus Elsen, op 5 mei 1942 in Dreumel. Op 53 jarige leeftijd (volgens deze akte). Zoon van Gijsbertus Gradus/Gerardus Bernardus Elsen en Maria Engelina Kleijnen. Op zoek naar het persoonlijke dossier van de overledene, want hij is immers in Dreumel geboren (meldt deze akte). Ja, dat blijkt dan ook, op 5 april 1895. 

Maar, en dat is het vreemde aan de akte van overlijden, hij wordt niet geboren als Hendrikus Arnoldus, maar als Hendrikus Gerardus Elsen. En zijn jaar van geboorte -1895- heeft direct tot gevolg dat hij niet 53 was toen hij overleed, maar 1942 – 1895 = 46 jaar, net geen 47. Ik heb geen andere persoonlijke dossiers die een persoon duiden die Hendrikus Arnoldus zou moeten heten. Maar ik kan uiteraard, voor de zekerheid, wel even op internet kijken of die ooit bestaan heeft … en ja hoor, Hendrikus Arnoldus wordt helemaal niet in Dreumel, maar in Batenburg geboren. Vandaar geen persoonlijk dossier. Op 4 oktober 1888. Dat klopt wèl met de leeftijd op de Dreumelse akte van overlijden.

AKTE No.20 : Eén maand heeft hij slechts geleefd, Jan Willem Joseph Bueters, zoon van Johan Hendrik Bueters en Petronella Toonen. Niets, helemaal niets kan ik u laten zien over deze familie. Ik heb geen persoonlijke dossiers van vader en moeder en al helemaal niet van een slechts 1 maand geleden geboren zoon. Sorry.

De N.A.F. Bepalingen. (Klik op de onderstreepte tekst links).

AKTE No.21 : Elisabeth Smulders overlijdt in Dreumel, op 14 mei 1942. Ze wordt geboren op 29 mei 1865 en trouwt met Johannes van Oorsouw op 11 april 1894 (▼▼). Johannes van Oorsouw overlijdt op 2 februari 1930 (▼), dan 70 jaren oud.

AKTE No. 22 : Uiteraard gaan al deze verhalen over akten van overlijden. maar als je dan zo een mooie foto tegen komt van de ouders van de overledene, Waltera Johanna Kooijmans, dan kun je daar niet meer omheen. Waltera Johanna overlijdt op 16 mei 1942 en ik ga er maar van uit dat deze foto nadien werd genomen. Toch zou het me niets verbazen als dochter Thera, zoals ze te zien is op bovenstaande foto, zo genoemd werd ter nagedachtenis aan haar overleden zus, die ze mogelijk nooit gekend of gezien heeft.

Wat me wel verbaast is dat er 7 kinderen op deze foto staan, en zitten, maar ik geen enkele vermelding daarvan bezit in de persoonlijke dossiers van Johannes Kooijmans, noch Grada van den Boogaard. Ze trouwen weliswaar in Dreumel, op 7 oktober 1912, maar er zijn geen Dreumelse akten van geboorten van deze –of eerder geboren- kinderen.

AKTE No.23 : Jacoba van Woezik overlijdt te Dreumel, op 18 mei 1942. Zij was getrouwd, op 31 augustus 1910, met Gijsbertus van Leur, waar ze nu al weduwe van was. Slechts 84 dagen zaten er tussen het overlijden van Jacoba en Gijsbertus. Gijsbertus van Leur overleed op 23 februari 1942 (▼). Beide véél te jong gestorven. Jacoba van Woezik toen ze 57 was en Gijsbertus van Leur op zijn 58e. 

AKTE No. 24 : Johannes Gerlag was in eerste instantie getrouwd met Johanna Kooijmans. Op 20 januari 1909 trouwen ze in Dreumel:

(▼) Maar, helaas, Johanna Kooijmans overlijdt op 3 mei 1934.

Helaas gaan de openbare Dreumelse huwelijksakten niet verder dan tot en met 1932. Zijn tweede trouwakte, hij gaat dan trouwen met Johanna de Jong, is dan ook niet beschikbaar om hier te laten zien. Aannemende dat ze in Dreumel zijn getrouwd. Jammer ! 

Johannes Gerlag overlijdt op 9 juni 1942, niet in Dreumel, maar in Uden (NBr.) ▲.

AKTE No.25 : We weten al jaren lang niet meer van welk geslacht een levenloos kind is. Waarom er ooit is besloten dat niet meer weer te geven op een akte van overlijden, is nog steeds een groot raadsel. Maar we moeten het er mee doen, instructies van hogerhand, denk ik dan maar.

Dit levenloze kind wordt geboren op 22 juli 1942 en is een kind van Frederik Maria de Vree en Anna Maria Catharina van Wijk.

Vreemd hoor … Deze gegevens worden wel op het Gelders Archief weer gegeven …

Maar over het levenloos geboren worden van een derde (Dreumels) kind wordt niets gemeld. Geen geslacht meer melden op de akte van overlijden èn nu ook geen vermelding meer in het archief? Nogmaals vreemd, het kind wordt toch geboren! Frederik Maria de Vree trouwt in Dreumel met Anna Maria Catharina van Wijk, op 4 juni 1930.

AKTE No.26 : Haar man, Henri Hermanus Weenink, is handelsagent. Dat zou kunnen verklaren waarom zij met hem in Dreumel vertoefde, al zou je je nog ernstig af kunnen vragen wat een 76-jarige handelsagent (Hij is ook aangever), met zijn 71-jarige echtgenoote, nog in Dreumel te zoeken heeft. 

Maar het staat vast dat Elizabeth Carolina Bernardine van Held in Dreumel overlijdt, op 14 juli 1942. Zij wordt in Rotterdam geboren en ik heb nog een aantal pogingen gedaan haar geboortedatum en/of –akte te vinden, maar zelfs WieWasWie weet er geen eenduidig antwoord op te vinden. Ik moet het hierbij laten, vrees ik. Zeer onbevredigend! 

Ho, ... wacht even … haar complete naam invoeren op internet levert dit op. En als je dan een datum weet … :

AKTE No.27 : Soms denk ik wel eens dat het moeten verwerken van het verdriet als je een levenloos kind hebt gekregen, gradueel minder erg is dan als je een zoon al 16 jaren aan je zijde hebt gehad en die overlijdt dan. Waar dan ook aan. Het overkomt Martinus Otto Hendrikus van Zonsbeek en zijn vrouw Elisabeth Hendrika Sas, die hun 16-jarige zoon, Antonius Johannes van Zonsbeek, verliezen op 14 juli 1942. Hij overlijdt in Tiel, maar woont in Dreumel, bij zijn ouders. Het duurt weer aanzienlijk lang voordat het uittreksel uit Tiel in Dreumel is aan gekomen en deze akte van overlijden ingeschreven kan worden.

Antonius Johannes van Zonsbeek overlijdt, zoals gezegd, in Tiel. Dit is de Tielse akte van zijn overlijden.

AKTE No.28 : Goh, wat heb ik al veel over de Goijers geschreven. Lang geleden daarbij zelfs geholpen door Inkie Goijer, die toen nog een eigen websiteje had, waar ze haar stamboomtakken uitgebreid aan de orde liet komen. Waarom ze daar ooit mee gestopt is, weet ik niet, want onze communicatie is ook al lang geleden opgedroogd.

Sophia Geertruida de Goijer wordt in Dreumel geboren, op 30 juni 1870. Haar echtgenoot, Nicolaas Paulus Wilhelm Johannes Verhoeff werd in Valburg geboren, op 10 oktober 1867. Samen trouwen ze in Dreumel op 5 april 1895.

En ze worden naast elkaar begraven op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel. 

Interessante informatie: Deze kustbatterij (dat eigenlijk wel een fort genoemd mag worden) was het modernste en grootste fortificatie in de sector Sevastopol en ligt op 10 km afstand van het centrum van deze beroemde havenstad. De bewapening bestond uit twee imposante 305mm dubbelloopse geschutskoepels die tijdens het beleg van Sevastopol (1941-1942) effectieve vuurondersteuning verleenden aan de vechtende Sovjet troepen in het noorden en oosten. De batterij werd bediend door 300 man en 120 infanteristen bemanden de omringende stellingen. Op 1 juli 1942 werd de laatste 305mm granaat door de batterij afgevuurd en de volgende dag werd "Maxim Gorky-II" (de Duitse benaming) door haar eigen garnizoen gedetoneerd. 23.000 gewonde Sovjet soldaten bleven achter in de ondergrondse gangen.

Bron : (https://www.tracesofwar.nl/sights/13066/Museum-Kustbatterij-35-Maxim-Gorky-II.htm ).

AKTE No.29 : De akte van overlijden voor Hendrikus Quirinus Sas, die slechts 16 jaar heeft geleefd en uiteindelijk op 30 juli, in Tiel, overlijdt. Zoon van Jan Sas en Johanna Antonia Luijpen, waarvan ik van beiden geen persoonlijk dossier heb, althans niet bewijsbaar van hen. Ik kan u nog wel zijn akte van overlijden laten zien, zoals die in Tiel werd ingeschreven.

AKTE No.30 : Dankzij Tremele.nl kan ik deze twee mooie foto’s toevoegen bij deze akte van overlijden. Wilhelmus Bueters overlijdt in Dreumel, op 1 september 1942. Echtgenoot van Gosewina Kooijmans. Ze trouwen op 16 februari 1898, ook in Dreumel. Wilhelmus is 34 als ze trouwen en Gosewina nog maar 21.

In de loop der daarop volgende jaren kregen ze deze kinderen en verloren er helaas ook een aantal (DA = doodsakte / AG = aangifte geboorte).

AKTE No.31 : Johannes Hendrikus Salet, weduwnaar van Hendrika Kooijmans, overlijdt in Dreumel, op 8 september 1942. Hij wordt in Dreumel geboren op 24 september 1870 (▼). Hendrika Kooijmans overlijdt op 13 juni 1936 (▼), eveneens in Dreumel.

En trouwen deden ze ook in Dreumel, op 25 juni 1902.

AKTE No.32 : Wederom een weduwnaar. Cornelis van Beers trouwt, in Dreumel, met Petronella van der Eik op 6 mei 1890.

Hij wordt zelf geboren op 30 mei 1864 (▼) en hij overlijdt op 14 september 1942. Petronella van der Eik (▼) overlijdt op 6 november 1941. 

▲ The HMS Eagle was a British aircraft carrier launched in 1918 and constructed from the hull of a battleship cancelled in 1914. When the Second World War started, the HMS Eagle was totally obsolete, but she still operated in China, in the Indian Ocean, in the South Atlantic and in the Mediterranean, where she had started service in 1924. The HMS Eagle usually served as escort for convoys and also in offensive actions against the enemy convoys, naval units and bases. At the start of 1942 the HMS Eagle had enhanced antiaircraft artillery and a radar installed. While operating in the Mediterranean in August 1942, she was sunk near Tunisia, in barely four minutes, by four torpedoes launched by the German submarine U-73.
The illustration shows the HMS Eagle as she was in February 1942, with a Swordfish torpedo bomber in the cross-shaped fore elevator. It can be seen the elongate bridge with two funnels and tripod mast, the 102-millimeters antiaircraft cannons in the flight deck and the 152-millimeter cannons in the forecastle deck.

AKTE No.33 : Zo op het eerste gezicht een geheel normale akte van overlijden, zij het dat een persoon die nog maar slechts 18 dagen heeft geleefd, niet behoort te overlijden. Zijn naam is Antonius Johannes van Zonsbeek, zoon van Martinus Otto Hendrikus van Zonsbeek en Elisabeth Hendrika Sas.

Maar er is nog een akte die me in verwarring bracht en me noodzaakte om verder te zoeken. Dan heb ik het over deze akte van overlijden:

AKTE No.27 (1942): De naam van deze overledene is –ook- Antonius Johannes van Zonsbeek en het is de zoon van dezelfde ouders als die op akte 33 worden benoemd. Het kenmerkende verschil tussen de beide akten is dat déze Antonius Johannes van Zonsbeek overlijdt op 14 juli 1942 (nog maar 16 jaar jong !!) en zijn ouders hun vólgende geboren zoon naar hem vernoemd hebben. In de hoop dat de tweede Antonius Johannes van Zonsbeek een lang(er) leven beschoren zou zijn. Maar … helaas, die hoop duurde slechts 18 dagen !! Wat een -dubbel- drama !

AKTE No.34 : Helena van Gemert, dochter van Bernardus Johannes ven Gemert en Clara van Rossum en echtgenoote –en nu weduwe- van Jacobus van Dinter, overlijdt in Dreumel, op 15 oktober 1942. Helena van Gemert wordt geboren in Dreumel, op 9 maart 1863 (▼). Echtgenoot Jacobus van Dinter overlijdt, in Dreumel, al op 13 januari 1933 (▼).

Op 17 februari 1909 trouwen ze, in Dreumel. Er moest wel weer héél wat opgeschreven worden!

AKTE No.35 : Het tweede levenloos ter wereld gekomen kind in 1942. Toch is er een trend te bespeuren dat er steeds minder kinderen op deze wijze geboren worden en dat is een bijzonder positief gegeven. Zou het aan de verbeterde medische zorg liggen? Ik weet het niet, maar dit levenloos geboren kind, noch de ouders Wilhelmus van den Boom en Johanna Maria van Rhijn, hebben er baat bij gehad helaas.

Het is ook spijtig te moeten melden dat ik weer geen persoonlijke dossiers bezit van de ouders. Dat fenomeen zal nog veel vaker de kop op gaan steken, naarmate we steeds verder stijgen met de jaren waarin nog wel akten van overlijden zijn geopenbaard, maar er nog geen akten van geboorte of huwelijken werden geopenbaard. Voor Dreumel geldt dat deze respectievelijk tot en met 1912 en 1932 digitaal beschikbaar zijn, maar daar blijft het ook bij, tot nu toe. Dus hoe verder en recenter we met de akten van overlijden komen, hoe vaker het voor zal komen dat ik geen dossiers heb aangemaakt, omdat mensen na 1912 werden geboren of trouwden na 1932. Of allebei.

AKTE No.36 : Hij is 61 jaren lang ongetrouwd gebleven. Bernardus Petrus Andreas van Deursen. Hij werd in Appeltern geboren op 12 juli 1881. In het Appelternse register staat 13 juli, maar dat is de datum van de akte, één dag na zijn geboorte ingeschreven.

▲ Tabak, bananen en … overal oorlog.

AKTE No.37 : Je vraagt je af wat Cornelis de Vree in Venraij aan het doen was, toen hij daar overleed, op 5 december 1942. Maar, net als in het verhaal over het krankzinnigeninstituut in Zutphen, staat/stond ook in Venraij een soortgelijk instituut voor krankzinnigen. Als je dat probeert op te zoeken op internet, kom je al snel terecht bij de “Psychiatrische Inrichting St. Servaes”.  

https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/voormalig-psychiatrische-inrichting-st-servaes :“Het St. Servatius Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnige Mannen en Zenuwlijders, nu het Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg, werd gebouwd tussen 1905 en 1907 door de Broeders van Liefde uit Gent (B), naar ontwerp van de Turnhoutse architect Henri van der Plas, als paviljoensysteem volgens de toen nieuwste inzichten voor verpleging van krankzinnigen”.

Uit (alleen de tekst, niet de foto's): https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1907203930001a.pdf

 

Cornelis de Vree zou daar kunnen zijn opgenomen, en deze veronderstelling wordt min of meer bevestigd door de akte van zijn overlijden uit geschreven in Venraij zelf, op 7 december 1942. De aangever is Johannes Cuijpers, die als beroep verpleger op geeft.

 

AKTE No.38 : Petronella Driessen overlijdt in Dreumel, op 11 december 1942. Ze is er ook geboren, op 26 oktober 1865. 

AKTE No.39 : Best eigenaardig. Jarenlang kom je geen akten van overlijden tegen die aangeven dat een persoon in Venraij is overleden, maar nu ineens twee Dreumelnaren, bijna op elkaar volgend. Deze akte en akte 37. Akte 37 ging over Cornelis de Vree en deze over Gradus Wilhelmus van Leur, die op 51-jarige leeftijd, op 12 december 1942, aldaar overlijdt. En … met zéér grote waarschijnlijkheid in hetzelfde krankzinnigeninstituut waar Cornelis de Vree ook overleed. Van Gradus Wilhelmus van Leur heb ik ook de akte van overlijden, zoals uitgeschreven in Venraij, en raadt eens wie de aangever is. Inderdaad, wederom Johannes Cuijpers, verpleger van beroep. Dezelfde als bij Cornelis de Vree. 

Op 27 november 1918 treedt Gradus Wilhelmus van Leur in het huwelijk met Grada Stenssen, ook weer in Dreumel.

De laatste geschreven woorden van de gemeentelijk secretaris van Rossum, althans wat dit register en jaar betreft:

“Dit register, houdende negen en dertig akten, gesloten op een en dertig december negentienhonderd twee en veertig, door mij ambtenaar van de burgerlijken stand in de gemeente Dreumel”. 

Ik laat u nog de resterende krantenberichten zien waar o.a. Dreumel in voorkomt en die, waarin de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog naar voren komen. Waarbij aangetekend dat het eerste onderwerp nauwelijks meer ter perse komt en het tweede des te meer.

Ja, Dreumel wordt zowaar ook genoemd, (▲) 2e regel van onderen.

 Mocht u uw komende minstens 2 weken lang durende vakantie eens willen gebruiken voor het doornemen van al deze pagina’s, … be my guest:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=dreumel&coll=ddd&resultsidentifier=ddd%3A010326129%3Ampeg21%3Aa0119&page=22&identifier=ddd%3A010326129%3Ampeg21%3Ap001&sortfield=date&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1942%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1942%22%29&pres%5Bpage%5D=1&pres%5Bnobuffer%5D=bottom .

U heeft er ongetwijfeld al lang, nagelsbijtend en tandenknarsend, naar uit gekeken en ... hier is ‘ie dan. 

De alfabetische tafel n.a.v. het Dreumelse dodenregister van 1942:

Nee, ik heb deze keer weinig ntoe te voegen aan alles wat hierboven al wordt weer gegeven. Heeft mogelijk ook te maken met die achterlijk hoge temperaturen die opspelen dezer dagen (eind mei 2018). Tegen -of over- de 30 graden is voor mij veel en veel te heet en ook diverse ventilatoren maken het klimaat er nauwelijks beter, en zeker niet koeler, op. Tenslotte waaien ze slechts verhitte lucht rond en de temperatuur in mijn woonkamer is op dit moment tegen de 26 graden aan. Geef mij maar kou … daar kun je je tenslotte op kleden.

Tot slot nog een afbeelding van iets wat nu –en elk voorafgaand jaar- herdacht wordt en wat zich inmiddels alweer 10 jaar geleden afspeelde. Als U HIER klikt, ziet u de PowerPoint presentatie hiervan.

Ik zie u graag terug in 1943.

Terug naar boven.