Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Klik op het woordje HIER in de teksten hieronder en u wordt direct door-gelinkt met het desbetreffende verhaal. De datumduiding voorafgaand aan elk verhaal is JJJJMMDD (J=Jaar, M=Maand, D=dag). 

Het moge duidelijk zijn ► de meest recente verhalen staan uiteraard bovenaan.

20200918 : Twintig Gelderse Steenfabrieken, wàt een prachtig naslagwerkje over al die steenfabrieken. Alle ins & outs worden in dit boekje beschreven en ik vraag me af wat ik zelf nog toe zou kunnen voegen aan al die informatie die al lang bekend is over al die steenfabrieken. Niet alleen middels dit boekje, maar er werden veel meer boeken vol geschreven over juist deze, voor de hele regio, ozo belangrijke werkgevers en bedrijven. Veel leesplezier!

Klik HIER om inzage te verkrijgen in Twintig Gelderse Steenfabrieken.

20200917 : Het is best vaak niet eens de achternaam die voor problemen zorgt bij het vinden van relevante gegevens. Maar als een persoon Evert of Everd of Everardus (met allemaal als achternaam Driessen) heet, op uiteenlopende akten, dan zoek je je een ongelukje naar de juiste gegevens. Krijn of Quirinus ... nog zo'n groot verschil in voornamen voor dezelfde persoon. Hendrika of Hendrica. Marianna of Marianne. Waar ik geen gegevens heb kunnen vinden, noteer ik rood gekleurde vraagtekens en als iemand die rode vraagtekens zou kunnen vervangen door reële data, dan pas ik het aan in de stambomen zodra ik die terugkoppeling ontvang. Waarvoor nu al veel dank. Geertruda Arnolda Driessen heet de hoofdpersoon in deze stamboom en ik heb een extra, al eerder samen gestelde stamboom, toegevoegd, omdat de eigenaar van die stamboom ook zijn opwachting maakt in die van Geertruda Arnolda Driessen.

Klik HIER voor deze keer twee PDF bestanden.

20200910 : Veld (of Velt). Bepaald geen achternaam die je vaak zult tegen komen in het Dreumelse. Mijn aanvankelijke vrees was dan ook dat het slechts een klein stamboompje zou gaan worden. Maar de aanwezigheid van personen met andere achternamen, die relaties aan gingen met Veld-personen èn de rijke voorraad aan gegevens op diverse websites van een aantal archieven, heeft gelukkig toch geleid tot een zeer aanvaardbare stamboom. Uiteraard niet ter mijner beoordeling, maar die van U.

Klik HIER voor deze hoge en brede stamboom.

20200907 : Eén van de meest in Dreumel voorkomende achternamen ... Kooijmans. En er is weer een 'nieuwe' Kooijmans toegevoegd aan het toch al zeer omvangrijke bevolkingsaandeel, die allemaal Kooijmans heten. Er additioneel ook nog aan toegevoegd, uiteraard alle personen waar ze mee trouwden en nóg meer personen die uit die huwelijken ontsproten. Alleen van de mannelijke personen die Kooijmans heten, nakomelingen vermeld, want anders is het eind, zo dat al óóit bereikbaar is, volkomen zoek. Een statige boom, die een mooie plaats toe bedeeld krijgt in het nog spaarzaam begroeide 1914-bos. De toekomst zal dat onherroepelijk veranderen! 

Klik HIER om alle gegevens over Johannes Hubertus Kooijmans te bekijken.

20200903 : Steenfabrieken ... een geheel ander onderwerp dan ik gewoon en gewend ben. Maar daardoor zeker niet minder interessant. Wellicht zelfs wel iets interessanter, omdat ik op deze manier toch ook eens uitgebreid met iets anders aan de gang kan en ga, hetgeen zomaar uitdagend en uitermate intrigerend kan zijn, of worden. Ik maak vele autoritten, vooral over vele dijken langs vele rivieren en kom dan op de meest uiteenlopende plaatsen (delen van) steenfabrieken tegen. Wat een uitdaging om daar zoveel mogelijk over te verzamelen. Dàt is het ultieme plan en om maar eens ergens mee te beginnen een notariële akte waarin, tot in ongekend -en soms onbegrijpelijk- detail, uiteen gezet wordt waar nabestaanden van overleden steenfabrikant Burgers & zijn echtgenote recht op hebben. De originele handgeschreven bladzijden van die akte worden getoond en mijn, hopelijk iets leesbaarder 'vertaling' volgt na elk afzonderlijk origineel.

Klik HIER voor deze akte no.254. Andere gerelateerde onderwerpen zijn aanklikbaar onder menu keuze 'Steenfabrieken in Gelderland'.    

20200902 : Heerewaarden, slechts luttele kilometers verwijderd van Dreumel, lijkt een gemeente te zijn geweest waar bijna iedereen familie van elkaar was. De burgemeester van Dreumel (Gerrit van Eijseren) was -een deel van zijn ambtsperiode- destijds ook burgervader van Heerewaarden.In deze nieuwe stamboom trouwen  meerdere personen uit de Udo families met meerdere personen uit de Sepers families. Opvallend veel zelfs, hetgeen het vinden van relevante gegevens overigens zeker niet bemoeilijkte. Had je eenmaal een ouderpaar kunnen definiëren, dan volgden daaruit bijna vanzelf alle Udo-Sepers relaties en gerelateerde gegevens. Daarbij stevig ondersteund door foto's van vele grafmonumenten, afkomstig van de website van Online begraafplaatsen. Berdina Udo is de hoofdpersoon in deze stamboom en het is een mooie uitgebreide stamboom geworden, een pareltje om toe te voegen in het stambomenbos.

Klik HIER om deze gegevens en stamboom te bekijken.

20200828 : Tussen de stamboom-bedrijven door, heb ik nog wat oude ansichten van Dreumel in gescand. Voortkomend uit twee boekjes die ik toevallig nog ergens in een diepe kast ben tegen gekomen. Wat leuk om die oude beelden terug te zien en wat jammer dat het er niet veel meer zijn, althans niet in deze boekjes. Maar wat ben ik blij dat we dan tenminste déze foto's nog hebben en kunnen door geven aan recentere en toekomstige generaties.

Klik HIER om al deze foto's te kunnen bewonderen.

20200827 : Cornelia Maria van den Berg is de derde persoon die in 1914, in Dreumel, wordt geboren, althans als je telt vanaf het begin van dat jaar. Uiteraard was het op akten noteren van vele versies van voor- en achternamen weer een flinke sta in de weg bij het vinden van de juiste gegevens. Maar ik heb het gevoel dat deze stamboom aardig compleet is, alhoewel je door gebrek aan bekende gegevens uiteindelijk toch niet anders kunt dan stoppen met zoeken. Er is dan niets meer om naar te zoeken. Ik heb nog even geprobeerd te zoeken in de kerkelijke archieven, die -ver- vooraf gingen aan de Burgerlijke Stand, maar het zoeken in die gegevens is, met name als je geen of nauwelijks data weet, uiterst gecompliceerd en nog meer tijdrovend. Dus vaak niet te doen en geen realistische zoek- en vindoptie.

Klik HIER voor deze stamboom.

20200822 : En voor je het weet is er alweer een stamboom klaar. Jammer genoeg niet helemààl zonder rode vraagtekens, die aangeven dat ik er geen gegevens bij heb kunnen vinden. Maar het overgrote deel doet weer kond van alle relaties en directe en indirecte familieleden van en rond Berdina van Deursen. Die zich mag verheugen in een zeer uitgebreide verzameling personen om zich heen, waarvan een overgroot deel sinds mensen- en registerheugenis deel uit maakt van de Dreumelse bevolking. De Dreumelse autochtonen, zou je ze kunnen noemen. Het verbaasde me al lang niet meer dat de schrijfwijzen van een aantal achternamen waarschijnlijk weer aardig wat roet in het eten heeft gestrooid bij het zoeken naar, en tevergeefs vinden van, relevante gegevens. Niet alleen van Sonsbeek / Zonsbeek / Sonsbeeck, maar niet minder bij ook Kuijpers / Kuipers en van Deursen / van Deurzen. Trouwens, ook bij voornamen als Johanna / Joanne / Joanna / Anna en Cornelis / Kornelis / Cornelus. Ik neem het maar op de koop toe, aangezien het relatief veel teveel tijd en inspanning zou kosten om ook àl die alternatieven nog eens na te gaan zoeken.

Klik HIER voor deze eerder brede, in plaats van hoge, stamboom.

20200816 : Wanneer was het de laatste keer dat u een luchtfoto van Dreumel heeft gezien? Nu de kans om een meest recente versie daarvan te bekijken, die ik van Wilma van Oss kreeg toe gestuurd. Een ècht pràchtige foto, mogelijk uit een luchtballon genomen. Inzoomen en vergroten met behulp van het PDF bestand. U kunt dan ongeveer het beleg op boterhammen bekijken !!! Veel dank, Wilma.

Klik HIER voor deze luchtfoto.

20200815 : Jaaaa, 1913, voor wat betreft de Dreumelse geboorteakten van dat jaar, is afgesloten en 1914 is net van start gegaan. Met de eerste in dat jaar geboren persoon, te weten Johanna Petronella van Doornik. Een niet uitvoerig bekende achternaam in het Dreumelse, hetgeen het zoeken naar, en vinden van, gegevens wat intensiever doet zijn dan in menig voorafgaande stamboom. Maar vooral als het 'vinden van' lukt, is dat telkens een uitdagende en aangename activiteit. In deze stamboom trok vooral Johannes van Doornik extra aandacht, omdat zijn geboorteakte aanvankelijk niet te vinden was. Maar, uiteindelijk, toch gevonden en ik besteed daar wat extra aandacht aan. Het gebeurt niet vaak dat je eerst een onwettig kind bent, maar toch een vader blijkt te hebben, die in onderhavig geval al voorafgaand aan de geboorte en tijdens de geboorte aanwezig en bekend was, maar niet -voor zover ik heb kunnen achterhalen- trouwt met de moeder. De achternaam van de moeder werd dan ook 'gewoon' gehandhaafd !

Klik HIER voor deze eerste stamboom van 1914.

20200810 : Johanna Geertruida is de allerlaatste persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren. Een iets specialere akte dan de vorige van dit jaar en ik heb ook enige extra aandacht besteed aan deze stamboom. Een uitgebreidere stamboom, omdat ik zoveel mogelijk akten en documentatie heb toe gevoegd, die ik bij de meeste eerdere stambomen achterwege heb gelaten. Anders worden al die stambomen net zo 'dik' als deze en bleek bij deze dat het genereren van een PDF bestand al een probleem opleverde, vanwege de bestandsgrootte. Mocht iemand zijn of haar interesse in deze stamboom uiten, dan kan ik altijd de originele stamboom-afbeelding toezenden.

Klik HIER om Johanna Geertruida van der Sluijs en haar families veel beter te leren kennen.

20200803 : En ook de stamboom over en van en rond Gerardus Wilhelmus Verschuure is gereed. Veel uit moeten zoeken, omdat mijn eigen registraties niet al teveel gegevens bevatten over deze en gerelateerde families. Uiteraard helpt het dan weer niet dat Verschuure/Verschure/Verschuren op meer dan slechts één manier wordt geschreven, uiteraard ook op de akten zelf overigens. Gemeentelijke secretariële dwalingen zou je het kunnen noemen, maar die heren schreven ook alleen maar op wat ze dachten dat correct was. En als de aangever zelf niet kon lezen of schrijven, dan is hij (af en toe zij) wel de allerlaatste die correcties zou kunnen voorstellen. Bovendien werden die net beschreven akten in aanwezigheid van de aangever wel voor gelezen, maar de aangever kreeg ze niet te lezen, voor zover ik weet. Dus ja, dan klinken al die achternamen exact hetzelfde. Ik vraag me overigens af of zelfs die akten altijd wel werden voor gelezen!

Klik HIER voor alle Verschuure gegevens. 

20200728 : Het enorm grote voordeel van op een bureaustoel vrijwel de gehele dag voor je computer zitten, is dat je er nauwelijks lichamelijk moe van wordt. En dat heeft dan weer als prettig gevolg dat je dat best lang kunt volhouden. Uiteraard zijn er wat onderbrekingen, die ik mezelf veroorloof, zoals door de wijde omgevingen van Dreumel (auto)rijden, met een niets betekend vaartje, zodat je op vrijwel elk moment, zonder lang gerekte remsporen, kunt stoppen om foto's te maken van alles wat ik interessant vind. Veel van die gemaakte foto's zijn terug te vinden op mijn Facebook pagina (https://www.facebook.com/jodi.vandergiesen) . Maar zo komt het dat ik ook al weer, relatief snel, deze meest recente stamboom, van Theodora Johanna van Oorsouw, kan publiceren.

Klik HIER om deze stamboom te open en bekijken.

20200726 : Een leuk boekje dat een vrij beperkt aantal, maar wel interessante, terugblikken laat zien in de voorbije geschiedenissen van de twee Leeuwens en het enkele Wamel. Je zou wensen dat er veel meer foto's gemaakt hadden kunnen worden destijds. Maar ja, wie was daar toen in geïnteresseerd? Als ansichtkaarten werden deze afbeeldingen blijkbaar verkocht, maar dan moest je er nog steeds interesse in hebben en vooral ... geld! Hetgeen -voor ansichtkaarten-chronisch ontbrak bij het grote merendeel van de bevolking van deze drie dorpen.

Klik HIER om dit boekje te kunnen bekijken.

20200721 : Hoe minder gegevens, hoe korter de periode, die het vergt om een stamboom samen te stellen. Ik heb wel m'n best gedaan om zoveel als maar mogelijk boven het maaiveld uit te tillen, maar als je niet verder kunt, moet je je er bij neer leggen. Het is toch een mooie stamboom geworden, naar mijn bescheiden mening, waar toch nog heel wat data samen blijkt te kunnen komen om de familiebanden zo duidelijk mogelijk te kunnen duiden. Wederom best weer vaak geholpen door de gegevens die op de website van Online-Begraafplaatsen worden vermeld. Met name omdat daar gegevens worden weer gegeven (blijkbaar mag dat wèl) die nog niet openbaar -mogelijk- zijn via de gemeentelijke en landelijke archieven, die zich aan de wettelijk vast gelegde termijnen voor openbaring van akten hebben te houden.

Klik HIER voor 'alle' verzamelde gegevens over Martha Geertruida Strik.

20200718 : De Historie Van Het Land Van Maas En Waal, is de titel van dit uitgebreide boekje. Wederom heb ik alle (alleen de) afbeeldingen gebruikt om een verhaal over deze streek te kunnen samen stellen.  Het boekje zelf is weliswaar van veel meer tekst dan afbeeldingen voorzien, maar er staan er nog genoeg in om een aardig beeld te kunnen laten zien over de ontwikkelingen in dit deel van Nederland. Overigens veelal historisch, dan recent.

Klik HIER om toegang te verkrijgen tot dit verhaal.

20200717 : Het zou iets langer hebben kunnen duren, maar omdat deze stamboom, wat omvang betreft, relatief klein is, is die dan ook alweer klaar. Het heeft er uiteraard ook voor een belangrijk deel mee te maken hoeveel gegevens je nog kunt vinden, of al hèbt, van de betrokken families. Dat verliep allemaal redelijk probleemloos en vandaar dat ook deze stamboom reeds toegevoegd kan worden aan het Dreumelse bos, waarin in 1913 al 57 bomen konden worden toegevoegd.

Klik HIER voor deze stamboom van Gerardus Johannes van Ooijen.

20200712 : Een fluitje van een paar centen was het niet. Maar het was wel heel erg handig, en voorkwam dat ik ook met deze stamboom erg lang bezig zou moeten zijn. Op zich niet verkeerd, maar de al aanwezige stamboom van Alberta de Jong ( de vórige persoon die in 1913 in Dreumel werd geboren) maakte de samenstelling van die voor Antonius Lambertus de Jong een stuk gemakkelijker. En de verwerkingstijd een aangenaam stuk korter. Kan me voorstellen dat, naarmate ik steeds meer stambomen plant, er ook steeds vaker eerdere stambomen gebruikt kunnen worden om meer recente samen te stellen. Dat moet ik nog afwachten.

Klik HIER voor de tweede stamboom voor de de Jong families.

20200710 : Ja, weer eentje die toegevoegd kan worden aan alle andere stambomen, die ik over personen die in 1913 in Dreumel werden geboren, inmiddels heb gepubliceerd. Ik vind het prima om er nog een aantal te -moeten- verwerken voor ik 1913 kan afsluiten, en zal dat afsluiten niet betreuren. Dan kan ik eindelijk een nieuw hoofdstuk toevoegen, al zou het zomaar kunnen dat er in 1914 nóg meer Dreumelnaren en -naressen werden geboren dan in 1913. Dat merk ik dan wel. Eerst maar eens 1913 zo compleet mogelijk ter beschikking van alle lezers en lezeressen stellen, dan ben ik helemaal tevreden. Deze keer uw speciale aandacht voor Alberta de jong, maar nog meer voor Johanna Cecilia Sas. Zij maakt deel uit van deze stamboom en zij werd, voor zover bekend, in 1939 in Dreumel vermoord. Maar ik heb nog nooit een dader kunnen traceren voor deze veronderstelde moord. Is er ooit een dader geweest ... is er ooit een moord geweest, vraag je je dan af. Mocht u over een antwoord beschikken, ik houd me warm aanbevolen.

Klik HIER om deze stamboom te openen en te bekijken.

20200704 : Franciscus Wouter van Welie heet de 55e persoon die in 1913 in Dreumel werd geboren. Inmiddels ben ik in december 1913 aangeland met de verwerking van geboren personen in stambomen en er zijn er niet zo heel veel meer te gaan, voor ik 1913 af kan sluiten. Wanneer exact is uiteraard niet te voorspellen, aangezien het in grote mate af hangt van de duur dat ik met individuele stambomen bezig ben. Deze van Welie stamboom is best een uitgebreide stamboom geworden, vooral mede dankzij de zeer gegevensrijke website, die ik over de van Welies vond op internet. Samen gesteld door een Harderwijkse Gerard van Welie. Waarvan ik toestemming kreeg om ook zijn gegevens te verwerken in deze stamboom. En ik zodoende minder zoekacties hoefde te verrichten en gegevens in deze stamboom heb kunnen verwerken die ik anders niet verwerkt zou hebben.

Klik HIER voor veel meer gedetailleerde informatie over deze van Welie telg.

20200628 : 'Het Land Tussen Maas en Waal', heet het boekje waaruit ik weer alle afbeeldingen heb gefilterd en weer gegeven heb in een verhaal, onderverdeeld in 4 delen. De ins & outs van Maas en Waal komen uiteraard in dit boekje ook weer prominent terug, net als in dat eerdere boekje waarvan ik ook alle afbeeldingen in een eerder verhaal en delen heb verwerkt. 'West Maas en Waal' heette en heet dat eerste boekje. Beide verhalen zijn nu terug te vinden in het hoofdmenu. Mocht ik nog andere boeken tegen komen met nóg meer informatie en geschiedenissen over West Maas en Waal, dan zal ik ook dat wederom gaan verwerken en in een verhaal op deze site publiceren. Een boek genaamd 'De Historie Van Het Land Van Maas en Waal' zou daar mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Klik HIER voor de voorwoordpagina van dit verhaal.

20200625 : Ooit eerder gehoord van Ogonia, Egoria, Egonia, Genoveva, Fortunate, Aegida, Ernke, Egidus, Egen, Eimert, of Pitternel? Allemaal voornamen van personen die in bijna alle gevallen behoren tot de van Venrooij families. Ze maken deel uit van deze stamboom. Vele, ik zou zelfs willen zeggen, alle andere families kunnen hier wel een stevig voorbeeld aan ontlenen. Ook talrijke Dreumelse ouders, die zich vele tientalen jaren lang vast hebben gebeten in uiterst saaie en telkens dezelfde voornamen. U ziet ze heel vaak weer verschijnen in deze stambomen. Ik vraag me wel eens af, als een leraar of lerares ergens in vroeger jaren de voornaam Johanna of Johannes over het schoolplein liet weerklinken, hoeveel leerlingen dan op hem af kwamen! Verder, helaas niet zoveel data kunnen verzamelen en samen voegen als ik verwacht had. Maar ja, soms zit het mee en andere keren ...

Klik HIER om het PDF bestand van dit stamboompje te openen.

20200622 : Het lijkt hard te gaan met het steeds maar toevoegen van additionele stambomen. Maar het zou ook kunnen dat ik er weer iets meer tijd aan besteed dan voorheen. En er is uiteraard altijd de mogelijkheid dat een stamboom minder omvangrijk is als andere, en dan ben je er ook inderdaad eerder mee klaar. Voor een luttel aantal insiders, die bekend zijn met de strijd die ik lever om een ernstige ziekte te bestrijden, is het bekend dat ik minder tijd buiten- dan binnenshuis besteed, en vandaar mogelijk de extra tijd om met stambomen bezig te zijn. Deze stamboom, die gaat over Cornelis Walterus Petrus Kooijmans, is van gemiddelde omvang. Maar deswege niet meer of minder interessant dan andere stambomen, mogelijk zelfs wel het tegenover gestelde. Aan u het uiteindelijke oordeel hierover.

Klik HIER om ook dit PDF bestand weer te openen.

20200618 : Ondanks omstandigheden die veroorzaken dat ik iets minder tijd heb om steeds verder te gaan met mijn stambomen, is het ook deze keer toch weer gelukt er niet al te lang over te doen. Gelukkig heeft het ook geen invloed op de inhoudelijke gegevens binnen de stamboom, -takken en -twijgen. De twee en vijftigste persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren, is Hendrikus Arnoldus Driessen en al met al heeft hij een toch zeer uitgebreide stamboom om zich heen verzameld. Het blijft nog steeds onmogelijk om letterlijk alle personen te voorzien van alle gewenste data, maar daar heb ik me overheen gezet. Ik wil graag alle ondersten uit alle kannen proberen te halen, maar moet me ook op tijd realiseren dat ik de verspilde tijd beter kan benutten door verder te gaan en te accepteren dat niet alles boven water kan komen.

Klik HIER voor deze omvangrijke stamboom.

20200610 : Gerlag of Gerlach. Henk, of Hendrik, of Hendrikus, of Hendricus. Johanna, of Joanna. Elisabeth, of Elizabeth. Zo kun je al heel gemakkelijk niets vinden over een persoon, waarvan je de gegevens zoekt. Het is niet anders, moet en kan ik dan maar niet anders realiseren. Desondanks is deze stamboom toch uit gegroeid tot een best wel volwaardige, die wederom veel informatie duidt over de er in genoemde personen. Met name het vaak grote aantal kinderen, dat verwekt werd. Ik heb voor het merendeel, in deze stamboom, de mannelijke lijnen gevolgd, omdat zij immers de naam Gerlag, of hoe die dan ook geschreven werd, van een toekomst bleven voorzien.

Klik HIER voor deze, kwa omvang, uitgebreide stamboom van Josephus Wilhelmus Gerlag.

20200602 : Wat een opmerkelijk verschil tussen de samenstelling van de diverse stambomen. Met de ene ben je heel lang en intensief bezig, maar met een andere weer stukken minder. Dat laatste is het geval met de stamboom van Johanna Petronella de Man. Al redelijk kort na de publicatie van de vorige stamboom, is ook deze alweer gereed om wereldwijde bekendheid te verkrijgen. Niet zo zeer vanwege een verminderd aantal uren dat ik er mee bezig ben geweest, maar, en dat was wel het gevolg daarvan, wegens gebrek aan voldoende gegevens en data om de stamboom nog uitbundiger te kunnen voorzien van takken en twijgen. Als je bijvoorbeeld van een echtpaar de huwelijksakte niet en nergens kunt vinden, kun je ook geen huwelijkse bijlagen vinden en dus ook geen geboortedata e.d. Jammer, maar de realiteit.

Klik HIER voor deze redelijk gehandicapte stamboom.

20200530 : Het voelde aan alsof ik er weken mee bezig ben geweest, maar dat blijkt dan toch maar één week te zijn. Met de zeer uitvoerige stamboom van Johannes Franciscus Gerardus Schreeven. Ik heb er deze keer voor gekozen om zoveel mogelijk geboorte- en akten van overlijden toe te voegen aan deze stamboom, maar dat was wel passen en meten telkens. De grootte van het bestand veroorzaakt helaas wel een iets minder duidelijk leesbaar PDF bestand. Ik heb m'n best gedaan dat zo optimaal mogelijk toch te kunnen presenteren. Het resultaat is helaas niet helemaal zoals ik wenste, maar het is niet anders. Een speciale stamboom, met name omdat de hoofdpersoon, samen met drie van zijn zussen, in hetzelfde jaar, en op jonge leeftijden, overlijden als gevolg van de Spaanse Griep. Erg triest!

Klik HIER voor deze best wel speciale stamboom, inclusief alle geboorte- en akten van overlijden.

20200523 : Cornelis Maria Sas is de 48e persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren. In totaal worden er dat jaar 68 Dreumelnaren en -naressen geboren, dus nog wel een aanzienlijk aantal te gaan voor ik 1913 kan afsluiten. En alhoewel de families Sas in een groot aantal dossiers werden geregistreerd, wil dat nog niet zeggen dat het ook allemaal gerelateerde families zijn. Wellicht wel als je al hun geschiedenissen tot in het Stenen Tijdperk zou kunnen achterhalen, maar recentelijker blijkt dat twee personen met Sas als achternaam goed met elkaar kunnen en mogen trouwen, want ze hebben geen aantoonbare relaties met elkaar.

Klik HIER voor de de stamboom, -takken en -twijgen, behorend bij Cornelia Maria Sas.

20200515  : Romijnders of Romeijnders, that's the question elke  keer weer, als  je op zoek gaat naar gegevens over onder andere Johanna Maria Romijnders. Ik heb zelf verbluffend weinig gegevens over Romijnders families verzameld en dat blijkt, achteraf, voor een deel te liggen aan het gegeven dat ze lang niet allemaal in Dreumel werden geboren of in  Dreumel zijn gebleven, als hun geboorte toevallig wèl in Dreumel plaats vond. Ik heb nog nooit zoveel gegevens alleen maar via Websites hoeven te verzamelen, maar dat was hier doorlopend het geval. Deze stamboom bevat ook de allerjongste ooit geregistreerde en gestambomiseerde bruiden, èn een heel goed verzonnen en mooie unieke voornaam. Kleine extraatjes die deze stamboom te beurt vielen.

Klik HIER voor deze, van in verhouding veel akten, voorziene stamboom.

20200510 : Op deze moederdag 2020, overkomt het me dat ik voor de tweede keer een al eerder samen gestelde  stamboom kan gebruiken om een nieuwe samen te stellen, voor de meest recent geboren Dreumelnaar. Dat scheelt bergen werk en dat is af en toe niet verkeerd, in een poging om toch alle in Dreumel geboren personen, nà 1912 (t/m 1918), in kaart en stamboom te brengen. Tot en met 1912 zijn de Dreumelse geboorteakten openbaar, maar die van erna niet, althans ze staan nog op geen enkele website, ook niet op die van het Gelders Archief. Déze stamboom is van Gerardus Johannes Salet, en deze persoon komt ook voor in de eerder gemaakte stamboom voor Johannes Mathijs Salet (No.12).

Klik HIER voor deze enigszins aangepaste stamboom.

20200508 : Ook Franciscus Nicolaas de Kleijn is inmiddels van een stevige stamboom voorzien. Die ik niet helemaal  nieuw hoefde te beginnen, aangezien er al een eerder samen gestelde stamboom was van een achternaam-genoot. Waar nog wel veel aan aangepast moest worden, aangezien ik in de loop van de verwerkingen, van die Dreumelse 1913-geboorten, toch tekens de voorkeur gaf aan een net weer iets andere 'layout' van de individuele stambomen. Dit om wat variëteit in het boste te creëren!

Kik HIER voor deze stamboom.

20200502 : Het is alweer 'even' geleden, 12 februari 2011. Toen schreef ik een verhaal, destijds nog t.b.v. de website van Tremele.nl (Rubriek : Ouwe Koeien), met deze titel : "Hoks? Nee ... doe toch maar Timmermans? Of ... toch maar weer Hoks!

(http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/MRT-11-Hoks-of-Timmermans-Of-toch-Hoks/index.php)


Het huidige verhaal, dat bereikbaar is door op onderstaande link te klikken, zou "Peterse of toch maar van der Linden" kunnen heten, ware het niet dat dit verhaal deel uit maakt van de serie artikelen die ik schrijf en publiceer over in 1913 in Dreumel geboren personen gaat.

Desondanks heb ik in dit verhaal een opmerkelijk dwaling kunnen vast stellen, waardoor deze stamboom aanzienlijk specialer is geworden dan ik van tevoren had durven dromen. Heeft u toevallig de achternaam Peterse? Dan zou ik met grote aandacht dat deel van dit verhaal intensief bestuderen, want wellicht had u van der Linden moeten heten.

Klik HIER voor dit hele speciale verhaal over Jansen, maar vooral Peterse en van der Linden.

20200429  : 'West Maas en Waal'. De titel van een boekje dat ik kreeg van een bekende en waarvan ik alle, en alléén, afbeeldingen met bijbehorende teksten, heb samen gevat in totaal 7 delen. Het eerste deel is klaar en heb ik op deze site gezet. Ik heb niet alleen alle afbeeldingen uit dit informatieve boekje gescand en in de opvolgende delen weer gegeven, maar heb ook geprobeerd er nog wat additionele achtergrond informatie bij te verzamelen. Vooral lang zoeken levert dan interessante en verrassende resultaten op.

Klik HIER voor deel 1. Klik HIER voor deel 2. Klik HIER voor deel 3. Klik HIER voor  deel 4. Klik HIER voor deel 5.

Klik HIER voor deel 6. Klik HIER voor deel 7.

20200426 : Johanna Aleida Maria van Deursen is de persoon die als eerste in september 1913 in Dreumel wordt geboren. Volgens mij is het weer een rijkelijk gevulde stamboom geworden, waarbij het toch nog langdurig zoeken is geweest naar alle mogelijkheden die er zijn, om namen op alternatieve manieren weer te geven op uiteenlopende akten. Al was het alleen al omdat 'van Deursen' op onwillekeurige akten als 'van Deursen' wordt genoteerd. Of 'Gerlag' als 'Gerlach'. Weliswaar zijn gemeentelijk secretarissen wettelijk verplicht om akten hardop  voor te lezen, maar dan vallen dit type verschrijvingen uiteraard niet op.  Hetzelfde geldt voor Johanna en Joanna, alsook Joannes en Johannes. Het is een mooie stamboom geworden, alhoewel ik op geen enkele stamboom kans zie om letterlijk àlle data te achterhalen. Jammer, maar de realiteit.

Klik HIER om ook deze stamboom weer volle glorie te kunnen bekijken.

20200418 : Best eigenaardig dat twee personen met exact dezelfde achternaam, Kooijmans, geen enkele relatie met elkaar hebben. En datzelfde geldt voor àlle families, die hen omringen in de twee aparte stambomen. De personen in de ene stamboom, die van Petrus Antonius Kooijmans, leven hun levens dan ook grotendeels buiten Dreumel, terwijl die van Wilhelmus Gerardus Kooijmans zich niet ver af wagen van Dreumel en omstreken. Wellicht dat er nog wel relaties zouden kunnen blijken, als je veel verder terug de geschiedenissen van vóór 1800 in zou duiken, maar die stappen heb ik achterwege gelaten.

Klik HIER voor zoveel mogelijk details over de familie van Petrus Antonius Kooijmans.

20200413 : Twéé PDF bestanden heb ik zowaar aan de stamboom van Wilhelmus Gerardus Kooijmans toe gevoegd. Dat komt omdat zijn moeder een Boumans is, waar ik in de vorige stamboom juist veel aandacht aan heb geschonken. Beide stambomen vullen elkaar aan. Zeer spijtig dat het samen stellen van deze meest recente stamboom gepaard gaat met wereldwijde taferelen en gebeurtenissen, die te maken hebben met de uitzonderlijk imposante en desastreuze invloed die het corona virus op dezelfde wereld heeft. Het is uiterst moeilijk om plezier te ervaren tijdens het maken van een stamboom, terwijl er tot nu toe in Nederland 2737 en wereldwijd zowaar al 114.245 doden zijn te betreuren, dankzij corona. Toch ben ik uiterst dankbaar dat ik in ieder geval nog iets heb om me af en toe van die pandemie af te leiden.

Klik HIER om het relevante Kooijmans PDF bestand te kunnen openen. Het tweede (Boumans) PDF bestand kunt u in de bijdrage zelf aanklikken.

20200409 : Ik heb zojuist weer een persoon toe gevoegd aan het hoofdstuk 'Nazaten Nalatenschap', te weten die van Notaris Jan Hendrik Reijnier van Koolwijk. Hij was de samensteller van die nalatenschap,  maar had het ook uitermate druk met allerlei en velerlei andere activiteiten. Hetgeen moge blijken uit het grote aantal advertenties in diverse en uiteenlopende kranten, die je zelfs doen afvragen of de man ooit sliep. Vandaar deze speciale vermelding, in tegenstelling tot de andere nazaten.

Klik HIER voor alle details over 's mans leven, een beetje privé en heel veel zakelijk.

20200404 : Natuurlijk heb je te maken met al die verschillende manieren waarop namen worden vermeld op akten.  Boumans  of Boumans. Gerardus of Gradus. Klein of Kleijn. Jan of Johannes. En ga zomaar door. Erg lastig om zo de juiste gegevens te kunnen vinden, want als je bij de achternaam Boumans niets, of te weinig, hebt gevonden, na een urenlange zoektocht op meerdere genealogische websites, zul je die zoektocht opnieuw moeten opstarten, omdat het dan wel eens Bouwmans zou kunnen zijn. Vaak wordt er ook gewisseld tussen Joanna en Johanna, of Alegonda en Allegonda, of Merkx en Merks. Ik heb, voor zover ik heb kunnen vast stellen, weer het onderste uit de talloze kannen gehaald en laat u dat zien in een uitgebreidere stamboom dan aanvankelijk gedacht.

Klik HIER voor deze stamboom, geheel gewijd aan alle families, gerelateerd aan Wilhelmus Antonius Boumans.

20200328 : Voordat ik met deze stamboom begon, veronderstelde ik dat er geen erg omvangrijke stamboom, laat staan takken, samen gesteld zou kunnen worden over de Soerland families, aangezien ze niet zo talrijk vertegenwoordigt zijn in de, mij beschikbare, Dreumelse en Gelderse registers. Wat is het dan aangenaam als je via allerlei andere websites, die registers ten beste geven over andere delen van Nederland, met name het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) en het RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven), toch nog heel veel gegevens weet te achterhalen, die er voor zorg droegen dat het wèl een uitgebreidere stamboom kon worden. Overigens waren lang niet alle gegevens te achterhalen, die ik ook graag had willen vermelden. Maar ik ben tevreden met het uiteindelijk behaalde resultaat.

Klik HIER voor de zo compleet mogelijke stamboom van Cornelia van Soerland.

20200322 : Corona zorgt er voor dat je bijna niet meer de deur uit komt en dus des te meer tijd hebt om je hobby, passie, te vervolgen. Al gebiedt de eerlijkheid me direct ook te melden dat verkenningen buiten de vier huismuren zeer welkome afleidingen zijn. Maar ja, wie wilt er nu willens en wetens riskeren dat je binnen afzienbare tijd opgeteld wordt bij het aantal, aan corona, overleden personen.

Dus heb ik er toch maar de voorkeur aan gegeven verder te gaan met al die stambomen die nog te liggen te wachten om geplant te worden. Eentje heb ik er, voor zover mogelijk, weer zo volledig mogelijk samen gesteld. Wel een paar opvallende gegevens in dit verhaal, zoals de vreemde namen van de vader en moeder van de pas geborene, Aart van Zon.

Klik HIER voor een iets uitzonderlijker stamboom dan anders.    

20200319 : Wilhelmina Maria Verbruggen heet de persoon die in deze stamboom voorzien wordt van heel veel voorvaderen en -moederen. Interessante families, deze Verbruggen (& andere) families, inclusief oorlogsslachtoffers. Eén ervan werd herbegraven, vanaf het kerkhof van de R.K. kerk in Dreumel, op de Grebbeberg bij Rhenen. U leest daar meer over in de stamboomtakken. Ik heb een bezoek gebracht aan dat ereveld en heb het tweede grafmonument gevonden. Het heeft me nogal verbaasd dat daar waar zowel de naam van Hendrikus Johannes Verbruggen en zijn vrouw Cornelia Johanna de Wild wel werden vermeld op het Dreumelse grafmonument, de naam van C.J. de Wild niet meer voorkomt op het grafmonument op de Grebbeberg, terwijl zij daar samen met haar echtgenoot wèl werd (her-)begraven. Het niet vernoemen van de echtgenote schijnt de gewoonte te zijn en ik moet bekennen dat ik dat een best wel ernstige tekortkoming vind. Alsof alleen het oorlogsslachtoffer er toe doet!

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom, voorzien van nogal wat afbeeldingen, die toch altijd diepere indruk maken dan alleen teksten en akten.

20200313 : De zes en dertigste persoon, die in 1913 in Dreumel werd geboren, alweer. Ik ben nog làng niet klaar met 1913, maar ik heb er al wel een aardige deuk tot stand weten te brengen in het totaal aantal te verwerken geboorteakten binnen dat jaar. Ik ben over de helft heen, aangezien er 62 nieuwe Dreumelnaren en -naressen in dat jaar werden geboren. Gestaag doorgaan, dan geraak je vanzelf steeds verder.

Klik HIER om de stamboom van Maria Johanna van Zon nader te bekijken.

20200229 : Je zal maar geboren worden op een datum, die slechts eens in de 4 jaren aan bod komt. 29 Februari 2020, de extra dag die eens in de 4 jaren wordt toe gevoegd aan een jaar, omdat een jaar eigenlijk niet bestaat uit 365, maar uit 365.25 dagen. Schrikkeljaren zijn dan ook altijd deelbaar door 4. De volgende persoon die in 1913 werd geboren is niet op die schrikkeldag geboren, ook al niet omdat 1913 dus geen schrikkeljaar was. Ik heb in deze stamboom enigszins de voorkeur gegeven aan het laten zien van zoveel mogelijk akten, daar waar dat bij de vorige stambomen minder het geval was. Het schept een toegenomen betrokkenheid bij de diverse gebeurtenissen, die een mens ten deel vallen als hij of zij steeds verder vordert met haar of zijn leven. In dit geval het leven van Elisabeth Adriana de Kleijn.

Klik HIER voor haar stamboom & relevante takken.

20200222 : Het was de beurt aan Wilhelmina Elisabeth Boumans en ondanks enige persoonlijke en nogal gecompliceerde en tijdrovende omstandigheden, heb ik toch een goed gevoel over de stamboom, met enige takjes, die ik over haar en haar families heb samen gesteld. Daarbij uitbundig geholpen door de kroniek, die Wim Bouwmans geschreven heeft over zijn voor- en na-vaderen en -moederen. Hij heeft ongetwijfeld meer energie en tijd gestoken in zijn 400+ bladzijden tellende kronieken dan ik in deze stamboom en dankzij zijn inspanningen kon ik veel data verwerken zonder daar zelf enige moeite voor te hoeven doen. Veel dank, Wim.

Klik HIER voor het Boumans verhaal.

20200215 : Het besluit is gevallen. Ik ga niet definitief stoppen met die ongelofelijk veel tijd opeisende activiteit om meer data boven water te -proberen te- halen over de erven van de nalatenschap van Wilhelmus Cornelis Burgers. Maar ik heb wel besloten om daarmee door te gaan, maar dan wel tegelijkertijd met het vervolg van de geboorteakten van in Dreumel geboren personen in 1913-en later-. 

Ik loop daar flink mee achter en geef er dan sterk de voorkeur aan om over personen te publiceren die wèl in Dreumel zijn geboren, en er ook vaak zijn opgegroeid, dan over personen die vrijwel niets met Dreumel van doen hebben, zoals als die Burgers nazaten en aangetrouwden.

Ik zal al die nazaten hier wèl vermelden, zodat u ze hier kunt aanklikken. Ze staan overigens ook allemaal in het Hoofdmenu verwerkt, maar mogelijk is hier de links aanklikken makkelijker. De eerste waarvan ik enkele gegevens verwerkt heb is (klik op de naam): Nazaten-Hendrikus Johannes Wilhelmus Arends ; en vervolgens ... wordt telkens vervolgd ... Nazaten-Hendrika Christina Braam ; Nazaten-Johanna Hendrika Theodora Braam ; Nazaten-Johannes Theodorus Braam ; Nazaten-Cornelia Maria Burgers ; Nazaten-Hendrikus Johannes Eduard Burgers ; Nazaten-Burgers Johannes (Jan) ; Jan Hendrik Reijnier  van Koolwijk (notaris) ;

20200202 : En het zijn inmiddels vier verhalen geworden, die eigenlijk bij elkaar horen. Immers, in de stamboom van Alberta Johanna van Wijk (klik HIER) komen personen voor wier namen worden herhaald in, niet alleen de akte die ik onderstaand al aankondigde, maar nu ook in een, geheel onverwacht gevonden, twééde akte met betrekking tot dezelfde nalatenschap. In deze akte wordt de complete nalatenschap-inventaris omschreven en becijferd.

Het vierde verhaal, meer persoonlijke details over de betrokkenen, is aan het ontstaan, maar vergt enorm veel zoek-. en hopelijk vindwerk en de vorderingen zijn bemoedigend. Nog niet geheel overtuigend, maar waar een wil is, is meestal ook een weg.

Al zijn er omstandigheden die je kosten wat kost zou willen vermijden, maar die toch op je pad verschijnen!

Klik HIER voor het derde verhaal uit de serie van -nu- vier.

20200124 : Het tweede van drie verhalen die bij elkaar horen. Dit verhaal laat alle individuele bladzijden zien waar de notariële akte uit bestaat, waarin vast gesteld wordt welke personen welk deel van de nalatenschap gaan ontvangen. Ik heb er mijn eigen 'vertalingen' aan toe gevoegd. En Stephen Hawking in de titel verwerkt, omdat ik de berekeningen en verdelingen van de gehele nalatenschap in afzonderlijke bedragen voor individuele erven van een dusdanig wiskundige hoogstaand (en voor mij onbegrijpelijk) niveau, dat het in de buurt lijkt te komen van zijn meesterlijke interpretaties van het heelal en alles wat daar deel van uit maakt. En dan kon ik zijn uitleggen in diverse televisie-series (o.a. The Theory of Everything) over deze materie nog beter volgen dan deze notariële akte.

Klik HIER voor deze heel speciale documenten.

20200123 : Het eerste van drie verhalen die bij elkaar horen. Nu eerst de stamboom, die barst van de takken en twijgen, van de 33e persoon die in 1913 in Dreumel wordt geboren. De zoektocht naar relevante data en gegevens over al de stamboombewoners leverde ook nog een notarieel document op, dat in een apart verhaal veel indruk zal teweeg brengen. En dan is er nog een derde verhaal -in wording- waarin al de talrijke personen, vernoemd in die notariële akte, nader belicht worden. Fantàstisch om zóveel informatie uit het internet te kunnen trekken, dat je er drie verhalen over kunt samen stellen.

Klik HIER voor het eerste verhaal, dat van de stamboom van en over Alberta Johanna van Wijk.

20200105 : Ik ben er een aanzienlijk aantal maanden mee bezig geweest, zeg maar het grootste deel van 2019. Het heeft niets met stambomen te maken deze keer. Met een zo realistisch mogelijk, waar gebeurd, verhaal samen te stellen dat, in mijn perceptie, aangeeft dat het een geheel natuurlijk proces is dat opa's en oma's van lang geleden anders zijn, en anders hebben opgevoed, dan die van nu. Ik heb er eerst een dik boek over gelezen, waarin grootouders hen opinies openbaren over de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen. Dat heb ik geprobeerd ook met mijn verhaal te doen, nu ik inmiddels alweer drie jaren een hartstikke trotse grootvader ben. Het is uitdrukkelijk mijn verhaal, zoals elke grootouder, zouden ze er eens tijd voor vrij maken, zijn of haar geheel eigen verhaal zouden kunnen opstellen. Ik heb er veel van geleerd en ben veel zaken te weten gekomen, die ik nooit heb geweten of me nooit heb gerealiseerd. Ik ben erg blij dat ik dit verhaal heb geschreven, ook al ben ik op momenten wel weer stevig met de voeten op aarde geland.

Klik HIER voor dit Ouders-Kinderen-Grootouders verhaal (Het duurt wel even voor het geladen (& gelezen) is !!)

20200105 : Ja, alweer een jaar de geschiedenisboeken in verwezen. Een nieuw jaar heeft zich inmiddels gepresenteerd en vol overtuiging beginnen we aan dit jaar. Al deze inmiddels voorbije feestdagen hebben het samen stellen van de volgende stamboom nauwelijks in de weg gestaan en het om deze reden dat ik u aan het begin van 2020 alweer een volgende kan aanbieden. Te weten die van Elisa Wilhelmina Kooijmans. De Kooijmans families maken een aanzienlijk deel uit van alle dossiers, die ik heb over Dreumelnaren en -naressen en daar heb ik dankbaar gebruik van kunnen maken. De moeder van Elisa heeft Vink als achternaam en ook daarvan heb ik tal van dossiers. Toch heb ik ook nog wat data moeten zoeken van zelfs vóór de registratie van de Burgerlijken Stand begon, in 1811. Veel werk, maar hartstikke bevredigend als je die gegevens in de kerkelijke registers hebt kunnen vinden.

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom met talloze takken en takjes.

20191226 : Weliswaar tweede kerstdag 2019, maar als een stamboom eenmaal is, is 'ie af en mag die dan ook gepubliceerd worden. Het samen stellen van deze stamboom verliep soepeler en voorspoediger dan ik gedacht had, hetgeen voornamelijk te danken is aan het, al lang geleden, verwerken van allerlei gegevens over de Schimmel families in diverse verhalen. Het eerste verhaal over een persoon met de achternaam Schimmel, schreef ik voor de rubriek Ouwe Koeien, destijds nog op de site van Tremele.nl. Inmiddels zijn we (8) jaren verder en laat ik u graag de stamboom zien van de meest recente persoon, die volgens de openbare geboorteakten in 1913 werd geboren in het gezin Schimmel-Pellen.

Klik HIER om het PDF bestand te kunnen openen.

20191222 : Van Alphen ... bepaald geen vaak voorkomende achternaam in mijn registraties. Ik was dus vooral aan gewezen op wat internet en de diverse archieven me te bieden hadden. Dacht ik aanvankelijk. Maar een -voor mij onbekende- meneer John van Alphen was me uitdrukkelijk voor geweest en hij heeft een zeer uitvoerige en gedetailleerde en duidelijke stamboom op internet gepubliceerd. Ik heb veel gegevens uit zijn stamboom kunnen gebruiken om  die van mij veel uitvoeriger te maken dan ik voorafgaand had gedacht. Veel dank aan deze meneer John van Alphen. Geen vaste honk personen allemaal ntrouwens, want als geboorte-, trouw- en  en overlijdensgemeenten kom ik b.v. de volgende tegen: Veel Heerewaarden, maar ook Zaltbommel, Zeist, Geldermalsen, Venlo, Buurmalsen, Zuilichem, Hedel, IJsselstein, Ammerzoden, Woudrichem, Leiderdorp, Etten-Leur, Breda, Dordrecht en uiteraard ook een paar keer Dreumel. Bereisde mensen.

Klik HIER voor deze toch nog uitgebreide stamboom van de families van Alphen.

20191218 : Je kunt je voorstellen dat de achternaam van Sonsbeek, niet onvaak ook geschreven als van Zonsbeek, problemen zou opleveren met het zoeken naar, en vinden van, data. Maar dat is compleet mee gevallen en heeft geen vertraging, noch chronische frustraties op geleverd gelukkig. Het is geen zeer omvangrijke stamboom geworden en het is uiterst onbevredigend als je geen relevante data van personen kunt vinden, die al lang -geleden- en breed geboren werden, trouwden, zelfs kinderen kregen en weer overleden. Ik kwam een site tegen, waar ik aanvankelijk dacht essentiële data te kunnen vinden, maar waar op aan gegeven wordt dat de kinderen van een echtpaar éérder werden geboren dan hun ouders. Deze zeer eigenaardige vermelding heb ik opgenomen in de stamboom, maar zal verwijderd worden, zodra dat is opgehelderd.

Klik HIER voor dit stamboom PDF bestand.

20191213 : Moet je nu zoeken op van Rijn, of van Rhijn, of allebei? Zou, waar op de ene akte nog Henricus werd genoteerd, dat op een volgende akte wellicht Hendrikus, of Hendricus geworden zijn? Sommige zoekacties zijn daarom langdurige processen en een niet gering aantal keren lukt het desondanks niet om de gewenste data boven water te krijgen. Dat zijn al die rode teksten in de stamboom. Gelukkig slagen de meeste zoekacties wèl en krijg je uiteindelijk toch een stamboom die de moeite waard zou kunnen zijn voor zoekende nabestaanden van de hoofdpersoon in deze stamboom, te weten Antonius Johannes van Rhijn, mèt die 'h' in zijn achternaam.

Klik HIER als u het PDF bestand wilt openen.

20191209 : Kleine toevoeging aan de stamboom van Wilhelmus Isidorus Josephus Merkx. De familie(s) Leendert van den Bosch (2x getrouwd) brachten nog een tweede kloosterzuster voort, die nog niet op de website van Tremele (onder 'Religie, kloosterzusters geboren in Dreumel') stond. Maar inmiddels wel, dankzij de tip die ik Tremele stuurde. De gegevens werden toegevoegd helemaal onderaan het verhaal over W.I.J. Merkx.

Klik HIER voor het verhaal -en de toevoeging- rond W.I.J.Merkx.

20191208 : Goh, best wel een ingewikkelder stamboom, deze keer. En helaas teveel data, die ik graag zou hebben willen vinden en toevoegen, maar niet heb kunnen vinden. Het zou wederom kunnen liggen aan andere schrijfwijzen dan zoals de namen voorkomen op een enkele akte. Dat kan dan verschillen op andere akten en dus wordt die niet herkend als je een zoek-criterium op de website van een archief invoert. Zo wordt de achternaam van de oma van Johanna Maria Christiaans op allerlei akten geduid met dan weer Hok, dan weer Vlok en ook met Hoks. En haar opa heet de ene keer Laurens en een volgende keer Lourens van den Berg. Moeilijk zoeken en nog moeilijker vinden. Bovendien bleek dat de moeder van Johanna Maria Christiaans, Johanna van den Berg, maar liefst drie keer trouwde, hetgeen toch enig extra werk met zich mee brengt om dat ik kaart en stamboom te brengen. Desondanks ...

Klik HIER voor deze Stamboom met vele takken.

20191203 : De snelheid waarmee stambomen tegenwoordig, en al een aantal maanden lang, worden samen gesteld, ligt aanzienlijk hoger dan toen het met pensioen gaan nog in het verschiet lag. Deze, toch leven-veranderende, omslag geeft je ruim de gelegenheid om daar veel en veel meer tijd aan te besteden en dat is niet verkeerd. In begin juni jongstleden ben ik begonnen met de eerste geboorteakte van 1913 en mag u nu trots de 26e aanbieden. Maar ik heb eens even gespiekt ... 1913 heeft maar liefst 62 nieuw geboren personen te vermelden, waarvan ik er dus nog 36 moet, en natuurlijk ga, verwerken. En dan heb ik alleen nog maar jaargang 1913 afgerond. Dus, enige spoed is zelden goed, maar hier zeker niet ongepast. Zou ik van tevoren -of nu al- weten dat ik 108 jaren oud zal worden, dan is een gematigder tempo wellicht niet verkeerd, maar zolang ik dat niet weet ...

Klik HIER voor de uitgebreide stamboom van Wilhelmus Isidorus Josephus Merkx.

20191122 : Nog maar zes dagen geleden publiceerde ik de vorige stamboom en de volgende maakte alweer zijn opwachting. Een vrij kleine stamboom deze keer, veroorzaakt doordat de Grunt families in aantal sterk afsteken bij de Vink families. U zult zelf kunnen zien waar ik op doel, als u het complete verhaal leest en wellicht zelfs het PDF bestand een keer opent.

Klik HIER als u de stamboom van Jacoba Wilhelmina Vink wilt bezoeken.

20191122 : Leuk, om weer eens met deze familie bezig te kunnen zijn. Goijer is de naam van deze familie en ik heb vanaf lang geleden tot nu toe al best veel over deze familie geschreven. Ik weet niet meer in welk jaar het was, maar ik denk in het jaar nadat Mijnis van Toorn overleed, dat was in 2008. Ik ben toen een keer op bezoek geweest bij zijn vrouw, Cornelia Anna Wilhelmina Goijer (Zus Goijer), en van haar kreeg ik allerlei hele mooie foto's van de Goijer families en van families die aangetrouwd waren. Dàt maakte de destijds geschreven verhalen al zo mooi en dat is niet anders bij dit meest recente verhaal. Als ik de Goijer stamboom van Inkie Goijer alsnog een keer toegestuurd krijg, dan zal ik eventueel ontbrekende data in mijn stamboom, daar waar gewenst, direct aanpassen of corrigeren.

Klik HIER voor deze rijk geïllustreerde stamboom met veel takken.

20191115 : Antonia Geertruida de Vree is de 23e persoon die in Dreumel en in 1913 werd geboren. Ik heb even gespiekt en in dat hele jaar worden 62 Dreumelnaartjes en -naresjes geboren. Tussen het publiceren van de eerste stamboom, van Jan van Leur, en deze 23e, zitten 156 dagen. Per stamboom zijn er dus (156/23) bijna 7 (6,783) dagen mee gemoeid om er weer eentje te voltooien. Voor de nog resterende geboorteakten in 1913 heb ik dus nog (62-23) x 7 = 273 dagen nodig. Een handig rekentooltje op Internet rekent dan netjes voor me uit dat de laatste stamboom van 1913 ergens medio augustus 2020 zal verschijnen. Ik zeg er maar bij ... bij leven en welzijn. Na 1913 volgen dan nog alle geboorteakten tot en met 1918. Voorlopig hoef ik niet bang te zijn dat ik niets meer kan verzinnen om mijn gepensioneerde dagen mee te vullen.

Klik HIER voor deze 23e stamboom van Antonia Geertruida de Vree.

20191109 : Soms moet je verder kijken dan je neus lang is. Ongeveer en minstens 10 centimeter verder, want dan had ik, toen ik de akte van geboorte van Allegonda Wilhelmina Gerlag opende, direct gezien dat er ook een tweeling-broertje werd geboren, zij het op een andere datum dan zij. En had ik die twee tegelijkertijd kunnen verwerken. Ik heb dat over het hoofd gezien en vandaar deze aparte melding van Johannes Franciscus Gerlag. Het maakte het wel een stuk gemakkelijker om de stamboom met slechts één persoon uit te breiden. Helaas moest vader Gerlag 5 maanden later alweer naar het Dreumelse gemeentehuis, om daar te gaan aangeven dat Johannes Franciscus was overleden.

Klik HIER om zowel over Johannes Franciscus alsmede Allegonda Wilhelmina Gerlag nader te worden geïnformeerd.

20191108 : Best wel weer een lang proces voor alle familieleden en -relaties in inzichtelijke formaties konden worden samen gesteld. Veel kinderen, die weer trouwden en ook weer kinderen kregen, die op hun beurten ook niet te beroerd bleken om ook weer in het huwelijk te treden en nakomelingen voort te brengen. Helaas toch wel veel ontbrekende data, hetgeen toch voornamelijk te wijten is aan niet, of nog steeds niet, openbare gegevens over personen. Ook al zouden die gegevens voorhanden moeten zijn, in relatie tot de geheimhoudingsplichten en -jaren, die voor akten gelden.

Ik heb tussen de informatie over de persoon die in 1913 werd geboren een melding verwerkt die ik ontving van een onbekend persoon. Die aan gaf een relatie te zijn van een in Dreumel overleden meneer Voogdt. Ik publiceerde eens een akte van overlijden van deze meneer. Interessant, die onverwachte melding van die meneer.

Verder gaat alles uiteraard over de persoon in kwestie, Allegonda Wilhelmina Gerlag.

Klik HIER om daar weer alles over te weten te komen.

20191025 : Wilhelmus Jozef van Kampen heet de laatste persoon die nog in maart 1913 in Dreumel wordt geboren. Hele speciale of verrassende ontdekkingen waren niet aan de orde bij het samen stellen van deze stamboom, of het zou moeten zijn dat je beter niet halverwege de samenstelling van een stamboom een week op vakantie kunt gaan. Na terugkeer duurt het dan geruime tijd voor je de juiste draden weer in je herinnering hebt op kunnen roepen. Toch is dat gelukt en graag laat ik u ook deze stamboom weer zien.

Klik HIER voor meer duidelijkheid over de van Kampen en Smulders families.

20191024  : Naar aanleiding van de herbegrafenis van Wilhelmus Johannes Bernardus Verbruggen op de erebegraafplaats op de Grebbeberg te Rhenen, heb ik de Oorlogs Graven Stichting gevraagd waarom er op dàt grafmonument geen melding meer wordt gemaakt van de gegevens van zijn vrouw, Cornelia Johanna de Wild. De Oorlogs Graven Stichting reageert als volgt:  

Geachte heer van de Giesen, 

Hartelijk dank voor uw mail, en uw vraag is heel begrijpelijk. Het gebeurt regelmatig dat in een oorlogsgraf de resten van een familielid of nabestaande worden bijgezet. Of dat een echtpaar bij een herbegrafenis samen wordt begraven. Omdat het een oorlogsgraf betreft is de bijzetting van het familielid echter altijd naamloos. De resten van mevrouw De Wild zijn dus keurig bij haar echtgenoot begraven, zij is opgenomen in het grafregister maar haar naam wordt niet vermeld omdat zij geen oorlogsslachtoffer is. Wij communiceren dit ook altijd vooraf aan de familie.

Persoonlijk ben ik het geheel oneens met deze stellingname. Ik vind dat degenen waarmee oorlogsslachtoffers getrouwd zijn, even veel recht op vermelding op het -nieuwe- grafmonument verdienen als het oorlogsslachtoffer zelf. Oorlogsslachtoffers worden niet minder oorlogsslachtoffer als die naam wèl vermeld wou worden. En ik vermoed dat het oorlogsslachtoffer, zou hij zijn of haar mening nog kunnen uiten, het daar volkomen mee eens zou zijn.

20191009 : Johanna Catharina Lamers is al de zevende persoon die in maart 1913 wordt geboren. Er komt nog één persoon bij die in maart wordt geboren en dan is het totaal in één maand geborenen in maart 1913 tot nu toe het hoogste aantal. Het kostte niet heel veel moeite of tijd om deze stamboom samen te stellen, althans in verhouding tot sommige vorige stambomen. Overigens blijft het me verbazen dat je van personen die héél ver in het verleden werden geboren, bijvoorbeeld niet zo lang na het begin van de Burgerlijke Stand in 1811, toch geen huwelijksakten of akten van overlijden kunt traceren. En dan heb ik het niet alleen over zoeken op de website van Het Gelders Archief, dat alleen Gelderlandse akten openbaart, maar ook over andere landelijke websites, zoals WieWasWie en Open Archieven. En het komt voor dat ik akten wèl op de website van FamilySearch kan terug vinden, maar niet op Nederlandse websites, terwijl het toch echt over Nederlanders en/of Dreumelnaren gaat. We roeien dus maar gestaag verder met de riemen die we wèl hebben.

Klik HIER om deze stamboom te bekijken.

20191006 : Ik ben er best supertrots op dat ik u het 'Brouërius van Nidek' boek eindelijk kan laten zien. Ik heb het al diverse keren beschreven. Het aanhoudend, uiterst trage, proces in de afgelopen twee jaren, waarin ik de eigenaren van dit boek telkens weer moest overhalen en motiveren om toe te staan dat ik het boek zou mogen laten digitaliseren. Zelfs na het aanbod om alle kosten te betalen, heeft het nog lang geduurd voor het zover was. Voorafgaand heb ik uitvoerig onderzoek gedaan naar de juiste organisatie en werd het uiteindelijke inscannen van het gehele boek zeer deskundig en binnen de afgesproken periode uitgevoerd door een privé persoon in Apeldoorn, die daarvoor een mooie website heeft gemaakt, te bereiken op https://www.digital-scan.nl/ . Hij heeft van alle ingescande bladzijden ook een prachtig Flipbook gemaakt en ik ben met de provider van deze website in overleg hoe ik ook dat Flipbook aan u kan aanbieden. Voor alle duidelijkheid : Ik bezit het volledige copyright voor alles wat ik over dit boek heb geschreven en toon!

Klik HIER om de inleiding te lezen voorafgaand aan het boek zelf. Of klik HIER om direct het boek te bekijken.

20191004 : De van Lubeek familie(s). Waar ik al heel veel over heb geschreven, met name in mijn eerste website. Prachtige foto's heb ik destijds van Leo van Lubeek gekregen om die verhalen, en vooral de beschreven personen daarin, nog meer indruk te laten maken dan ze toch al deden. Erg grote families allemaal, behalve natuurlijk van die 5 zussen en 2 broers van Lubeek, die hun hele levens volledig in dienst hebben gesteld van het geloof. Ondanks al de verhalen die ik er al over gepubliceerd heb, wederom een voorrecht om ook dit verhaal weer te kunnen samen stellen. Mede dankzij die eerdere verhalen, waar al heel veel informatie in verwoord wordt. En foto's èn een huisschilder's werkboekje !!

Klik HIER voor alle details van en rondom Josephina Maria Antonia van Lubeek.

20190929 : Wat een leuk boekwerkje kreeg ik een paar maanden geleden van een goede kennis. Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel in ansichtkaarten, is de titel. Ik heb  de afbeeldingen met een hoge resolutie in gescand om te proberen nog zoveel mogelijk details van de niet al te beste foto's iets zichtbaarder te maken. Waar van toepassing heb ik er zelf nog wat recentere informatie aan toegevoegd. Ik moest me wel telkens realiseren dat het boekje in 1972 werd gepubliceerd en dat dus overal waar 'thans' staat, en dat is vaak, sprake is van de toestand 47 jaren geleden. Leuk om dit zo te verwerken en jammer dat er niet veel meer ansichtkaarten waren om te publiceren. En er ook te weinig bleken te zijn om aparte boekjes voor elk dorp te kunnen maken. De drie dorpen vielen toen nog alle drie onder de gemeente Wamel.

Klik HIER om dit boekje te bekijken.

20190925 : Ik had verwacht er iets eerder mee klaar te kunnen zijn. Maar dat komen er weer verrassende en interessante feitjes aan het licht, waar je van tevoren niets vanaf wist en dat veroorzaakt dan, op een prettige manier overigens, dat het iets langer duurt voordat ook deze stamboom geplant kan worden. Klaar voor gebruik. Wist u al dat er een Verbruggen, samen met zijn vrouw, vanaf het kerkhof van de Dreumelse R.K. kerk, werden herbegraven op het ereveld voor oorlogsslachtoffers op de Grebbeberg in Rhenen? Familie van de persoon waar deze stamboom omheen werd gedrapeerd. En dat er een andere Verbruggen diverse keren wordt benoemd in een kroniek over de van Valburg dynastie? Zeer interessante ontdekkinkjes, die mede daardoor iets meer aangenaam werk veroorzaakten, om deze stamboom toch zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden. Maar, het is zo ver.

Klik HIER voor de stamboom van Wilhelmus Johannes Bernardus Verbruggen.

20190913 : Alweer een hele week verder. Maar in deze week toch de stamboom, mèt een aantal zijtakken, kunnen samen stellen van Cornelis Wilhelmus van Zonsbeek ... met een Z! De S en de Z werden vaak door elkaar heen gebruikt in de diverse akten en als er bij het samen stellen van deze stamboom al enige vertraging was, dan werd dat veroorzaakt omdat je beide achternamen moest onderzoeken voor één persoon, als je geen data kon vinden bij de ene achternaam. Verder is de achternaam Peters, van de moeder van Cornelis Wilhelmus, een ontzettend veel gebruikte achternaam. Zodat je tientallen pagina's te doorzoeken krijgt voor geschoteld door alle fora archieven. Maar, beter teveel dan niets en vooral dat laatste valt vaak op. Gewoon géén data voor personen, die toch al ergens tussen 1800/1850 en 1900 werden geboren. Je zou toch denken dat daar alles inmiddels van gedigitaliseerd is èn openbaar is. Maar nee hoor!

Klik HIER voor deze stamboom van Cornelis Wilhelmus van Zonsbeek.

20190907 : Best snel, deze keer. Het scheelt enórm als alles goed gedocumenteerd is, zowel in je eigen digitale systeem, maar vooral ook op de diverse websites die ik gebruik om gegevens te zoeken en te vinden. Er waren deze keer, relatief gezien, vrij weinig personen waar ik niet al redelijk snel de gegevens van kon achterhalen. En dat bevordert het proces om een stamboom binnen redelijk korte tijd toch zo compleet mogelijk te maken. Ook weinig onvolkomenheden, al zou er m.i. iets nauwkeuriger om gegaan hebben kunnen zijn met een achternaam en een jaar van overlijden op twee grafmonumenten. Maar ja, dan neem ik maar aan dat die gegevens wèl goed op burgerlijke stand-akten staan en wie kan dat garanderen !?

Klik HIER voor deze heldere en duidelijke stamboom van Johannes Leonardus van Zon.

20190904 : Deze keer een ietwat bescheidener stamboom van, over en voor Nolda Christiaans en haar familie. Weinig tot geen grafmonumenten, die ik kon vinden en toevoegen en dat beperkt de omvang van een stamboom al in geruime mate.

Klik HIER voor deze overzichtelijke stamboom van Nolda Christiaans.

20190828 : Het is weer gelukt om de volgende stamboom samen te stellen. Weliswaar met een niet gering aantal rode letters en cijfers, daar waar ik helaas of niet genoeg geen gegevens kon vinden. Maar er zijn veel en veel meer zwarte letters en cijfers, waar dat wèl is gelukt. De hoofdpersoon, Geertruida Johanna Verhagen, lijkt de enige nakomeling van haar ouders te zijn, die, vreemd genoeg, maar liefst 33 jaren in ouderdom verschillen.

Verder was het erg opvallend, zelf storend, dat -een aantal- teksten op grafmonumenten, in tegenstelling tot hoe ze er in het echt uit zien, digitaal bewerkt worden voor ze op de website van Online-begraafplaatsen worden getoond. Persoonlijk ben ik daar een groot tegenstander van en zou graag willen dat grafmonumenten exact zo getoond worden zoals ze zijn, in welke -soms verregaande- staat van ontbinding de opschriften ook verkeren.

Het heeft aardig wat communicatie gekost met de webmasters van die website voor ik me er nood gedwongen bij neer moest leggen dat ik dat pleit niet en nooit zal winnen. Heel erg jammer !

Klik HIER voor deze uitgebreide Verhagen stamboom, met een niet gering aantal takken en twijgen.

20190806 : Het was èrg lang geleden dat ik weer eens een 100-jarige overledene mocht registeren, deze keer in de stamboom van Johannes Mathijs Salet. Het is tenslotte een stamboom geworden, waar ik met uitzonderlijk(er) veel plezier aan heb mogen werken. Mede omdat een recenter familielid van de Salet families al een stamboom had samen gesteld over dezelfde families. Zij in tekstvorm, ik meer in beelden en foto's, voor zover aanwezig. We hebben regelmatig met elkaar gecommuniceerd, daar waar onregelmatigheden konden worden vast gesteld en zodoende konden worden gecorrigeerd.

Klik HIER voor deze prachtige Salet Stamboom, toch ook weer uitgewerkt tot en met taken en twijgen.

20190805 : Ik heb al meerdere keren een zekere frustratie met U gedeeld, over het alsmaar nog niet kunnen publiceren van verhalen, vanwege allerlei hindernissen, die publicatie tegen hielden. Zo ben ik ooit al eens vele maanden lang bezig geweest met het samen stellen van een soort geschiedschrijving over mijn laatste werkgever en het bedrijf dat hij opbouwde, te weten Damen Shipyards. Hoofdkantoor gevestigd in Gorinchem. Ondanks diverse samenkomsten met betrokkenen, bleek de inhoud -telkens weer en- uiteindelijk toch te gevoelig voor publicatie en heb ik het geheel overhandigd aan het Damen Archief. Je moet je vingers daar dan verder niet aan willen branden!

Een ongeveer samen met het Damen traject oplopend tweede traject heb ik tegelijkertijd bewandeld, met als doel om een heel oud boekwerk op deze site te kunnen publiceren, dat veel indruk op me heeft gemaakt. Het gaat om een boekwerk dat gaat over de Brouërius van Nidek dynastie. De eerste keer dat ik deze naam ooit ben tegen gekomen, was naar aanleiding van een zoektocht naar de maker van een pentekening van de protestantse kerk in Dreumel. Deze tekenaar heette Abraham de Haen (1707-1748) en hij maakte deze tekening in 1732 !! Ik heb er nu een inleiding over geschreven, want verheugende gebeurtenissen hebben plaats gevonden.

Klik HIER om er nader over geïnformeerd te worden.

20190727 : Heeft u wel eens eerder gehoord van een getrouwd echtpaar dat al tientallen jaren bij elkaar is, maar uiteindelijk voorgoed van elkaar gescheiden wordt, als ze ieder op een andere begraafplaats worden begraven? Ongehoord, zou je denken, maar ... het geschiedde! Toch wel het meest frappante in deze van Leur stamboom, die ook weer ruim is uit gevallen vanwege het grote aantal van Leur personen, dat er in Dreumel en wijde omtrekken hebben rond gelopen en nog rondlopen. En toch zijn er dan ook best veel van Leur personen die ik niet kan koppelen aan andere van Leurs. Hoogst waarschijnlijk dus geen relaties tussen die personen met dezelfde achternamen, maar soms heb ik er moeite mee dat te geloven. Maar als ik er geen bewijs voor kan vinden, kan ik niet anders dan dat -vooralsnog- concluderen.

Lees HIER alles over al die van Leur personen.

20190719 : Maria Petronella van den (Stam)Boom. Enige dichterlijke vrijheid sta ik mezelf toe. Vandaag alles afgerond, alles gecontroleerd, gecorrigeerd, toegevoegd, weg gehaald, daar waar nodig en er tenslotte een PDF van gemaakt. Ik ben ijverig in de weer om een PDF bestand samen te stellen, waarin gezocht kan worden. In de PDF's die ik nu produceer, kan niet gezocht worden en is het een kwestie van in- & uitzoomen en heen & weer scrollen met de data om er uiteindelijk achter te komen dat wat je zoekt er helaas toch niet in vermeld wordt. Als er gezócht zou kunnen worden, met CTRL+F, dan kun je een specifieke zoek-opdracht invoeren en wordt onmiddellijk duidelijk of het gezochte er wel of niet in staat. Scheelt bergen met frustraties! Zodra ik achter het digitale systeem kom dat dat mogelijk maakt, zal ik dat gaan gebruiken om zoeken mogelijk te maken. Tot het zover is, kan ik u alleen maar de tot nu toe gerealiseerde stambomen aanbieden.

Klik HIER om alle gegevens van Maria Petronella van den Boom te kunnen lezen.   

20190713 : Ja hoor, weer een stamboom zo goed en volledig als mogelijk klaar. Telkens weer een momentje van ingetogen vreugde, want dan heb je het gevoel weer de eindstreep gehaald te hebben en kortstondig dat overwinninkje mag en kunt vieren. In je eentje en binnen de vier muren van je eigen woning. Even weer tot rust en bezinning komen en ... op naar de volgende. Deze stamboom is geheel gewijd aan -en heel veel familieleden van- Gertruda Arnolda Luijpen en dat bleken er heel wat meer te zijn, toen ik ontdekte hoeveel personen, die ook Luijpen heten, zijn en werden begraven op kerkhoven in en niet ver van Dreumel. Aannemende dat het onwaarschijnlijk is dat deze overledenen géén relaties zouden hebben met de Luijpen families, die al voorkomen in de stamboom zelf, heb ik velen van deze begraven personen ook en alsnog toegevoegd aan de stamboom. Die is daardoor zeker niet kleiner geworden !!

Klik HIER voor deze uitgebreide stamboom, met vele takken en twijgen.

20190707 : Het gegeven dat ik 'slechts' een week geleden de vorige stamboom publiceerde, geeft wellicht de indruk dat ik die stambomen eenvoudig en snel uit m'n mouwen schud. Ik kan u verzekeren dat dat niet het geval is. Mijn huidige status als pensionado verschaft echter wèl heel veel tijd per etmaal om er aan te werken. Ik houd het niet bij, stel je voor, maar ik schat dat ik gemiddeld per dag een uurtje of tussen de acht en tien met dezelfde stamboom bezig ben, voor ik het idee begin te krijgen dat die wel zo'n beetje af is. Dat is nu weer het geval met die van Antonia Geertruida Sas. Geboorteakte no.8. Die nog veel uitgebreider zou kunnen zijn, als ik niet op een gegeven moment een halt toeroep aan de voortzetting ervan. Als dat moment aangebroken is, heb ik het overtuigde idee dat ik er voldoende voor- en na-vaderen en -moederen in verwerkt heb en dat een nazaat meer dan voldoende informatie voorhanden heeft om, mocht hij of zij dat willen, zelf verder te zoeken aan de hand van alle gegevens die er nu al in verwoord worden.

Klik HIER voor deze indrukwekkende stamboom.  

20190701 : Gijsbertus Johannes Kuijpers. Zijn geboorte wordt verwoord op geboorteakte no.7. En uiteraard heb ik wederom getracht een zo compleet mogelijk beeld samen te stellen van zoveel mogelijk vóór-families en familieleden. Ik heb wel moeite gehad met het grote aantal andere manieren van noteren van voor- en achternamen. Ongetwijfeld zal een ieder zijn uiterste best gedaan hebben het allemaal zo correct mogelijk weer te geven op de akten, maar dat blijkt dan niet te stroken met andere akten van vaders of moeders of zussen en broers. Van de Poll verandert in de voorafgaande generatie ineens integraal in van de Pol. Het is toch weer gelukt. Ik verneem weer graag al uw op- en aanmerkingen en eventuele verbeteringen en toevoegingen.

Klik HIER voor deze stamboom, met heel veel takken en twijgjes.

20190624 : Zuster Huberdina ... ooit van gehoord? Voor ze zich -op haar 22e- aansloot bij de congregatie van de Zusters van liefde, ging ze door het leven als Hendrina Jacoba Maria van Ophuizen, die op 22 januari 1913 in Dreumel voor het allereerst het daglicht aanschouwde. En wat een ongelofelijk aantal mensen hebben, bewust maar veelal onbewust, direct of heel indirect, mee gewerkt aan haar totstandkoming. Ik heb wat grenzen moeten trekken, daar waar ik hoogst waarschijnlijk nog meer gegevens had kunnen vergaren, maar een afweging heb moeten maken van 'enough is enough'. Evengoed zou het wel een stief kwartiertje kunnen duren eer u alles heeft bekeken, wat haar stamboom met takken, mijns inziens, weer zo interessant maakt. Inclusief een vermeende gevangene!

Klik HIER door deze zeer uitgebreide stamboom van Hendrina Jacoba Maria (Zuster Huberdina) van Ophuizen.

20190619 : Zou ik één enkele stamboom aan het uitzoeken zijn, dan zou ik daar echt heel lang mee bezig kunnen blijven om alle diep verscholen onderste stenen en kiezeltjes boven water te krijgen. Ik kom soms ook in de verleiding om nóg langer met eenzelfde stamboom bezig te willen blijven, om het tot op twijgjes niveau uit te zoeken. Ik kan er niet goed tegen als ik iets alsmaar niet kan vinden. Bijna was me dat ook overkomen bij de stamboom over en van Johannes Wilhelmus Merkx, die overigens zelf maar twee jaar geleefd heeft. Er zitten hiaten in, maar veel meer nuttige gegevens en data.

Klik HIER voor de stamboom van Johannes Wilhelmus Merkx.

20190619 : 'Akten zoeken en vinden op' ... heet een van de hoofdonderwerpen in het linker menu. Ik heb daar nu een onderwerp aan toegevoegd wat inhoudelijk aan geeft hoe je de zoekresultaten van Het Gelders Archief een beetje kunt indammen. Best handig als je, naar aanleiding van je zoek-criterium zoveel zoek-resultaten voor geschoteld krijgt, dat zoeken in die massa gegevens haast niet te doen is. Ja, handig tooltje ...

Klik HIER om deze hele korte handleiding te leren gebruiken.

20190616 : Het meest opvallend in de stamboom van en rond Johannes de Kleijn was, en is, niet alleen de omvang van die boom en al haar (zijn?) takken, maar ook dat er melding wordt gemaakt, op één van de geheel openbare websites, van het in het gevang zitten van een tweetal personen, die ook deel uit maken van deze stamboom. Ik weet niet voor 125% zeker dat zij het zijn, maar toch wel voor bijna 100%.

Klik HIER voor de stamboom van Johannes de Kleijn.

20190612 : Ik heb in de voorbije dagen/week wat geëxperimenteerd met het samen stellen van de stambomen van de -tot nu toe- geboren personen in 1913. In complete tegenstelling met wat ik veronderstelde, blijkt het aanzienlijk veel meer werk te zijn om tot een resultaat te geraken, waar ik zelf ook blij mee ben. Maar méér werk is geen enkel probleem, als ik maar bereik wat ik wil bereiken. Méér duidelijkheid over Dreumelnaren en Dreumelnaressen.

Ik heb zojuist de drie eerste verhalen, over de eerste drie geborenen in 1913, op de website gezet. Ik had er al drie klaar, maar in het vervolg worden ze normaal 1-voor-1 op de site gezet en gepubliceerd.

Klik HIER voor het verhaal van (1) Jan van Leur. HIER voor dat van (2) Wilhelmina Maria Bosch en HIER voor dat van (3) Theodosius Bueters. 

20190608 : De eerste teksten zijn te belezen over de Dreumelse Geboorteakten 1913-1918. Het voorwoord over en de introductie van deze akten, die in de loop der komende weken, en hoogst waarschijnlijk maanden, opgevolgd zullen worden door individuele verhalen over de afzonderlijke jaren en personen. Laat U aangenaam verrassen door deze allernieuwste Dreumelnaartjes en Dreumelnaresjes.

Klik HIER voor de introductietekst en voorwoord. 

20190607 : Overlijdensakten 1960. Het -bijna- allerlaatste jaar, waarin de Dreumelse akten van overlijden openbaar, en op de website van het Gelders Archief te vinden, zijn. Gelukkig heb ik de mogelijkheid om méér Dreumelse akten van overlijden in te scannen, met beide handen aan gepakt en heb nu ook die akten van 1961 tot en met 1968. Vooralsnog is dit 1960-verhaal desondanks toch het laatste dat over deze akten zal handelen. Ik stap gedurende onbepaalde tijd over op andere, 'leuker', akten en de keus is dan tussen de meest recente Dreumelse geboorteakten (1913-1918) of Dreumelse huwelijksakten, die ik op 8 juni 2019 ga inscannen/in gescant heb, wederom bij het Gelders Archief. U merkt vanzelf welke keus ik heb gemaakt.

Het 1960 verhaal heeft zeer interessante onderwerpen en personen, al was het alleen al omdat er nog nooit een eerder jaar geweest is waarin zoveel personen 80 jaar en ouder werden, alvorens ze bijgeschreven moesten worden in het Dreumels register van overlijden. Onderaan het complete verhaal, verhaal ik ook nog over een hernieuwde -uiterst interessante- mogelijkheid om een stokoud boekwerk alsnog te kunnen inscannen. Best spannend!

Klik HIER voor het complete 1960 verhaal.

20190511 : Voor de tweede keer dit jaar ben ik naar Het Gelders Archief gereden, in Arnhem. De eerste keer was medio april, toen ik daar Dreumelse Geboorte-akten (1913-1918) heb in mogen scannen. Mooie dienstverlening van dat Archief, alles gratis!

Nu was ik er weer, deze keer om Dreumelse Akten van Overlijden in te scannen, vanaf 1961 tot en met 1968.

20190510 : Op 18 februari, gelukkig nog wel dit jaar, schreef ik naar de Gemeente Krefeld of ze me wellicht zouden kunnen helpen met akten van geboorte en de huwelijksakte van August Erbel en Maria Catharina Goertz. Zij overlijdt in Dreumel op 7 maart 1956. Op een aantal dagen na zijn we inmiddels bijna 3 maanden verder en wie schetst mijn verbazing dat het toch nog gelukt is. Na een vooruit-betaling van € 16,50, ongeveer een maand geleden, gebeurde het schier ondenkbare ... vandaag een A4-enveloppe van de gemeente Krefeld, bevattende drie scans van hun beider geboorteakten en hun huwelijksakte.

Fantastisch, alhoewel ik zojuist alweer een mail naar Krefeld heb verzonden, met de vraag of ze me nu nog zouden kunnen helpen met het vast stellen van de juiste data op die akten, want ik kan sommige werkelijk niet ontcijferen.

Wordt vervolgd. Klik HIER voor het 1956 verhaal, -nu- inclusief deze akten.

20190425 : Overlijdensakten 1959 : Ja, ook het verhaal van 1959 is alweer gepubliceerd. Niet alleen meer dan voorafgaande jaren te betreuren overledenen, maar ook vreselijke drama's, die zich in en rond Dreumel afspeelden. Wat te denken van dat auto-ongeluk, waarbij 5 kinderen en ook hun oom om het leven kwamen ?! En hoog oplopende conflicten over in de steenkou moeten vergaderen van de Dreumelse Gemeenteraad. Trouwens, enig idee wat 'Solemnisatiën' (der huwelijken) zijn? Dan is er ook nog die in Indonesië geboren, maar in Dreumel overlijdende overledene. En wat gedacht van die 'opgevischte' mevrouw (Wintgens) ... 'aangezigt blaauw en opgezet'. Zó saai is het allemaal niet in het Dreumelse!

KLIK HIER voor dit enalaatste -openbare akten van overlijden- jaar.

20190416 : Geboorteakte Antonie Clara Blonder : Na veel communicatie met het Stedelijk Archief in Leipzig, Duitsland, is het uiteindelijk gelukt om haar geboorteakte te verkrijgen. Zij is de vrouw van Jan van Loon, akte van overlijden 1955-no.24. Ik heb deze akte toegevoegd aan het Akten van Overlijden verhaal van 1955. Klik HIER voor het aangepaste 1955 verhaal.

20190405 : Overlijdensakten 1958 : Het gaat snel als je inmiddels twee keer zoveel, pensioen gerelateerde, vrije tijd hebt om je met je hobby bezig te houden. Het op twee na laatste jaar dat er nog openbare Dreumelse akten van overlijden te registreren en verwerken zijn. Alleen 1959 en 1960 zitten nog in de to-do map. Gelukkig stak het aantal overledenen in 1958 niet opzienbarend af, in vergelijking met vorige jaren. En is de gemiddelde leeftijd, waarop overledenen overleden, zowaar met één jaar verminderd, naar 36.

Klik HIER voor het complete 1958 verhaal.

20190325 : Overlijdensakten 1957 is inmiddels ook al weer gerealiseerd en gepubliceerd. Met als eindconclusie dat er in verhouding weinig overledenen te betreuren waren, gelukkig maar. Verder weinig sensationeels, of het zou kunnen zijn dat de kranten steeds minder over Dreumel verhalen. Het is juist om die reden dat ik nog wel eens terug grijp naar ouwere kranten, waar Dreumel best vaak en vaker aan de orde kwam. Er waren in 1957 relatief gezien best veel -in Dreumel- overledenen die hun oorsprong niet -allemaal- in Dreumel hadden  en waar flink wat moeite voor gedaan moest worden om nog enige data boven water te krijgen. Maria van Wolferen ...  Angelika Katharina Ruffini ... Johanna Christina Lansdaal ... Adrianus Cornelis Beukema ... Garrit Johannes Christianus Bruggeman. Ik heb nog wat vragen open staan bij diverse landelijke archieven en hoop dat ze nog zullen reageren. 1957 Afgerond ... nog drie jaren te gaan!

Klik HIER voor het 1957 verhaal.

20190320 : Arti et Amicitiae! Een verhaal over een vereniging van en voor kunstenaars, die zich al sinds 1839 inzet voor die kunstenaars. Die er in veel grotere getallen blijken te zijn geweest, dan ik me had voor kunnen stellen. En die ook prachtige dingen produceerden, óók buiten mijn verwachting om. En toen was daar de watersnood van 1855. Die vreselijke gevolgen had voor de getroffen gebieden, waaronder, Lith, Kessel, Maare, maar ook Dreumel en nog veel meer gebieden. Het verhaal over deze vereniging en wat ze uiteindelijk betekende voor de slachtoffers van deze watersnood. Een initiatief van deze vereniging, heel ver weg van Dreumel & omstreken, met hun hoofdkwartier gevestigd in hartje Amsterdam. Maar wel heel erg betrokken.

Klik HIER voor het eerste deel van dit verhaal.

20190305 : Overlijdensakten 1956 : Het leukst en meest interessante en uitdagende in het 1956 verhaal, was toch wel het uitzoeken van een stamboompje en -takjes van de (Ton) Rademaker & (Ghislaine) Teeuwen families. Daarbij erg op gang -en verder- geholpen door de gedetailleerde en uitvoerige website van een mevrouw, die hetzelfde al eens eerder had gedaan, maar dan vanwege familierelaties. Dwars door het 1956 verhaal doe ik verslag, middels -uitgebreide- krantenartikelen, over de 1861 watersnoodramp, die al snelde volgde op die van 1855. En ... wist u al dat onze koningin de Dreumelse familie Verbruggen met een bezoek vereerde. Het is allemaal te lezen in dit verhaal. Uiteraard vormen de totaaltabel van alle overledenen door de jaren heen èn de alfabetische tafel, weer het slotakkoord van weer een jaar overledenen in Dreumel.

Klik HIER voor alle details over 1956.

20190215 : Overlijdensakten 1955 : Honderd acht en zestig afbeeldingen heb ik uiteindelijk in het 1955-verhaal verwerkt. Een mooi jaar, met een niet al te groot aantal overledenen. Zelfs, in de laatste 3 maanden van dit jaar, héél opvallend, op twee overledenen na op 30-12-1955, zowaar géén overledenen. Wel een 100-jarige Dreumelnaar, die uiteindelijk in 1955 voorgoed afscheid van de wereld & familie neemt. Ook relatief veel overleden personen, die allemaal niet in Dreumel worden geboren, maar er wel hun levens beëindigen. Niet in Dreumel geboren personen, waarbij de kans niet gering is dat ze -daarom- ook buiten Dreumel trouwden, noodzaken soms lange zoektochten naar relevante gegevens. Het leukst en meest bevredigend is het dan, als je die meestal met een succesje of succes kunt afronden. Ik ben dik tevreden over dit 1955 verhaal en ik hoop genoeg stof aan geleverd te hebben, opdat u dat ook zo beoordeelt.

Voor het integrale 1955-verhaal, klik HIER.     

20190202 : Overlijdensakten 1954 : Het gaat sneller, het samen stellen van de afzonderlijke verhalen, nu deze weer van 1954. Die toegenomen snelheid heeft te maken met m'n pensioen, dat meer vrije tijd ter beschikking stelt voor al deze activiteiten. Het jaar 1954 is, voor zover ik dat mag beoordelen, een nogal gemiddeld jaar geweest in Dreumel, zonder grote uitschieters, welke kant dan ook op. Ik heb leuke dingen uit mogen zoeken, bijvoorbeeld of alle Lamers overledenen in 1954 familie van elkaar waren, of niet. Ik heb ook een tweetal afbeeldingen in dit verhaal verwerkt over het aantal Vink en Kooijmans persoonlijke dossiers, die ik in de vele afgelopen jaren heb verzameld en samen gesteld. Ik verbaasde er mezelf zowaar mee!

Om het gehele 1954 verhaal te kunnen lezen, klik HIER.  

20190120 : Overlijdensakten 1953 : Alweer een vervolg verhaal gereed om gepubliceerd te kunnen worden. Dit jaar 1953 heeft niet speciaal uitgeblonken in sensationele gebeurtenissen. Hetgeen ook eigenlijk nergens goed voor is. Toch was het opvallend dat twee personen, die werden bij geschreven in het Dreumels 1953 register van overlijden, niet in dat jaar overleden, maar eentje in 1952 en een tweede, zowaar al in 1944. Waarbij nog uitdrukkelijk vermeld moet -blijven- worden dat dat overlijden in 1944 wel een inmiddels zeer voor de hand liggende aanname is, maar nog steeds niet daadwerkelijk vast gesteld kon worden.

Lees dit 1953 verhaal door HIER te klikken. 

20190111 : Het verhaal over de nog-steeds vermissing van Antoon Janssen, iets uitgebreid met de laatste ontwikkelingen. Naar aanleiding van zijn akte van overlijden die -nota bene- op 1 februari 1953 wordt in geschreven in het Dreumels register van overlijden. Maar ... hij is toch nog steeds vermist !? 

De toevoegingen staan helemaal onderaan dat verhaal. Klik HIER

20190107 : Overlijdensakten 1952: Elk jaar dat ik weer afrond is anders dan al de vorige jaren. Telkens doe je weer andere ervaringen op naarmate het meest recente jaar zich weer, akte voor akte, aan je ontvouwd. Dit jaar ... meer 80- en ouderen dan voriger jaren ... Geen levenloos geboren kinderen in de akten van overlijden ... Meer in Tiel overledenen personen dan gemiddeld tot nu toe ... een aantal personen die al veel eerder en veel vaker voor het voetlicht stonden en waar ik al eerdere verhalen over publiceerde, zelfs al in mijn 'Ouwe Koeien' periode al. Personen die berecht worden ... Personen die failliet verklaard worden ... Fatale ongelukken ... en veel artikelen in de kranten van 1914, die het lezen meer dan waard zijn. Mijns inziens weer een zeer leesbaar 1952-verhaal.

Klik HIER voor alle 1952 details.   

20181215 : Overlijdensakten 1951: Ooit verwacht om Charlie Chaplin tegen te komen tussen Dreumelse akten van overlijden? Of het verslag van het zinken van de "Pieternella" op de Waal? Bijna -wéér- een watersnood in 1876. Heeft u altijd al willen weten waartoe een 'overlaat' dient? 10 Jaar ouder of jonger ... wat maakt het uit? Ooit willen weten wat een 'Surnumerair' eigenlijk is? Een zeer opvallende Appelternse geboorteakte uit 1876, van Johanna Boukes, met maar liefst drie extra documentjes 'in de marge', met uitzonderlijke teksten. Burgemeester Gerrit van Eijseren ten voeten uit. Of was het nou z'n pinknagel? Strepen door advertenties. Een komkommer van 8 Kg. Antonie Bouwmans, de oudste overledene van 1951 en van vele jaren. (Waarom ?? ►)Foutjes in de gemeentelijke 'Alfabetische klapper op der akten van overlijden over het jaar 1951'. Vandalisme op het protestantse kerkhof aan het Kerkpad te Dreumel!!

Klik HIER voor alle details over al deze intrigerende onderwerpen in het 1951 verhaal over en rond de Dreumelse akten van overlijden.

20181202 : Overlijdensakten 1950: Gedurende het samen stellen van het 1950 verhaal word ik weer gegrepen door het drama dat zich in 1855 afspeelde tijdens, en volgend op, de watersnood van dat jaar. Ik heb gemeend er goed aan te doen om alle krantenberichten te laten zien die in dat jaar eigenlijk nergens anders over gingen. En in dit jaar kom ik geheel onverwacht een alternatieve datum van overlijden tegen van Antoon Janssen. Die, voor zover ik weet, nog steeds vermist wordt. Toch wordt hier een datum van overlijden genoemd, die niet overeenkomt met wat tot nu toe werd verondersteld. Welke of wat is correct? Gelukkig weinig overledenen dit jaar, waar overigens weer genoeg over verzameld, samen gebracht en in dit verhaal gebundeld kon worden.

Klik HIER voor dit 1950-Akten van Overlijden-Verhaal.  

20181118 : Overlijdensakten 1949: Ik kan en wil er ook niets aan veranderen, maar al ruim twee weken na het verschijnen van het 1948 verhaal, is een soortgelijk verhaal, maar nu dan over 1949, geheel gereed om gepubliceerd te worden. Dat komt niet geheel in de laatste plaats omdat er dit jaar gelukkig minder overledenen moesten worden bijgeschreven in  het dodenregister van Dreumel dan in voriger jaren. Het komt uiteraard ook omdat ik vanaf de derde week van afgelopen september (2018) de pensioengerechtigde leeftijd voorbij ben gestreefd en nu minstens dubbel zoveel tijd kan besteden aan de verwerking van deze akten. Heel erg opmerkelijke gebeurtenissen zijn er dit jaar niet te melden en dus verwijs ik u graag naar dit verhaal.

Klik HIER voor het 1949 verhaal met betrekking tot de akten van overlijden.

 

20181105 : Overlijdensakten 1948: Om alleen al alle afbeeldingen in dit 1948-relaas verwerkt te krijgen, waren om en nabij de 5500 handelingen noodzakelijk. Dat is dan exclusief de copy & paste verwerking van alle bijbehorende teksten, die dit verhaal hebben verduidelijkt en opgevrolijkt. Weet U wat een Muzijkhandel is? Wist u al dat het totaal aantal overleden personen op een alphabetische tafel, in het officiële dodenregister, soms niet àlle overleden personen weer geeft? En Ouwe Koeien verhalen komen weer terug in Old Cowz verhalen.

Klik HIER voor dit 1948 relaas, ongetwijfeld de langste aflevering tot nu toe. Of klik op dit verhaal in het hoofdmenu op de Home pagina.

20181102 : Naar aanleiding van de her-begrafenis van Alardus (Lard) Johannes van Welie op 31-10-2018, heb ik daar een, naar mijn mening, passend verhaal over samen gesteld.

Klik HIER voor dat verhaal.

20181015 : Overlijdensakten 1947: Ja, het gaat best snel(ler) als je meer tijd hebt om data te verwerken. Daar komt bij dat het aantal overledenen in 1947 aanzienlijk minder is dan voorgaande jaren en dus minder werk en sneller klaar. Het meest opmerkelijke was dit jaar toch wel de bijschrijving in het Dreumelse 1947 register van een persoon, die al 6 jaar eerder was overleden. En ... een kleine, maar belangrijke, doorbraak in de zoektocht om gegevens boven water te krijgen van Theodorus Gerardus Bueters, waar ik ineens gegevens over ontving uit Duisburg, Duitsland (zie verhaal hier direct onder). Ik durf te stellen ... never a dull moment.

Klik HIER voor het 1947 verhaal.

20181014 : De Bueters familie - Stamboomtakjes : In het Dreumels register van overledenen van het jaar 1946, wordt een akte van overlijden opgevoerd van Theodorus Gerardus Bueters. In die akte wordt gemeld dat er een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Duisburg in Duitschland werd ingeschreven, waaruit blijkt dat Theodorus Gerardus Bueters aldaar is overleden op 25 december 1944, op -nota bene- 75-jarige leeftijd. Echter ... het uittreksel ontbreekt en de akte wordt, middels een paar forse strepen, geannuleerd. Na een bezoek aan de familie Bueters alhier, blijkt dat Theodorus Gerardus Bueters een broer is van de opa van Willy Bueters. Ik heb een subtiel stamboompje opgezet ter illustratie van wat ik -gisteren- van de Dreumelse familie Bueters heb geleerd. En ik mocht een paar mooie foto's lenen.

Ik probeer de communicatie met Duisburg van de grond te krijgen, hetgeen nog niet succesvol is geweest.

Klik HIER voor de ontwikkelingen tot nu toe. (Wordt vervolgd).   

20180930 : Overlijdensakten 1946: Het jaar van de zeer uiteenlopende akten. Oude mensen, hele oude mensen, jonge mensen, hele jonge mensen. Mensen, die in 1946 zijn overleden, maar ook in 1943 en 1944 en 1945. Waarvan het bericht van hun overlijden pas in 1946 Dreumel bereikt. (Zeer) jonge mannen, en één hele oude man, die overlijden in Duitse krijgsgevangenschap onder omstandigheden, die we niet echt in detail willen weten. Operatie 'Paperclip' ... ooit van gehoord? Het wordt in dit 1946 verhaal uit de doeken gedaan. Hoe kun je zowel voor Nazi Duitsland gewerkt hebben en in hetzelfde leven ook directeur van de Amerikaanse NASA worden en zijn?

Klik HIER voor het hele verhaal.  

20180928 : Overlijdensakten 1940: Vandaag werd bekend gemaakt, in het online Nieuws van het Ministerie van Defensie, dat Hendrikus Johannes Antonius Verbruggen werd her-begraven op de Grebbeberg, waar oorlogsslachtoffers werden en worden begraven. Klik HIER voor deze online berichtgeving. Ik heb de relevante informatie in het 1940 verhaal inmiddels aangepast. 

Klik HIER voor het 1940 verhaal.

20180913 : Overlijdensakten 1945 :  "Luctor et Emergo". (Betekenis: Ik worstel en kom boven): Weliswaar de wapenspreuk van de provincie Zeeland, maar iets soortgelijks en vergelijkbaars speelt zich wel degelijk af in 1945. Dreumel werd al bevrijd in oktober 1944, maar het grootste deel van Nederland moest daar nog op wachten tot mei 1945. Pas daarna begint die enorme en langdurige worsteling om weer 'boven' te komen. Velen zijn op zoek naar velen ... velen worden nooit meer terug gevonden ... Veel overleden personen, waarover de nabestaanden en familie veel te laat, of niet, wordt ingelicht ... alles moet weer opgebouwd worden ... trauma's moeten overwonnen worden ... Het 1945-verhaal is een ingrijpend verhaal geworden, geheel conform de toen heersende sfeer, in heel Nederland. En tot ver daarbuiten. 

Maar ook, tot op de dag van vandaag, dankbaar voor allen en zovelen die die overwinning uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt. En, ook tot op de dag van vandaag en hopelijk nog tot ver in de toekomst, ons blijvend realiserend wie, en hoeveel personen, hun levens hebben gegeven voor die overwinning. THANK YOU ALL!

Klik HIER voor het complete verhaal.      

20180818  : Naar aanleiding van (Omroep Gelderland) : ... 

Documentaire over de vermissing van de 26-jarige Anton Janssen, bijna 74 jaar geleden. In de vroege ochtend van 2 november 1944 gingen twee Dreumelse verzetsmensen, Anton Janssen en Alard van Welie op weg voor een missie. Net buiten het dorp stuitten ze op een Duitse patrouille. Alard van Welie probeerde te vluchten en werd doodgeschoten. Anton Janssen werd door de Duitsers meegenomen, de Waal over, naar bezet gebied.
Deze documentaire volgt het spoor van Anton Janssen na zijn arrestatie en probeert te achterhalen wat er met hem gebeurd is, aan de hand van het onderzoek van politie-inspecteur Ruud Mosk en onderzoeker Jan Rijnders, van de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. Het spoor leidt uiteindelijk naar de beruchte cellen van het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst op de Maliebaan 74 te Utrecht. Met medewerking van de 94-jarige zus van Anton, Bertha Janssen en schrijver Ad van Liempt, bekend van het boek ‘Aan de Maliebaan’ ...
 

... Heb ik een artikeltje hierover geschreven, zodat ook op deze site deze informatie bekend zou zijn. Voor het geval de documentaire over Anton J. Janssen plots van de website van Omroep Gelderland mocht verdwijnen.

Klik HIER voor dat artikel.

 20180805 : Overlijdensakten 1944 : Vandaag, nu, is het 5 augustus 2018 en heeft provider Strato nog -steeds- geen oplossing aangedragen voor mijn titel-teksten-over-elkaar-probleem. Ik denk dat ik uiteindelijk genoodzaakt zal zijn de titels van de afzonderlijke verhalen 1-voor-1 aan te passen en in te korten. A.v.O., heeft u natuurlijk al begrepen, staat dan voor Akten van Overlijden. Ik vermoed dat dan overigens ook alle hieronder aangegeven links dan ineens functieloos geraken, dus ... 

Verder ... een boeiend 1944, waarin een aantal gebeurtenissen plaats vonden die uniek zijn. Zoals de bevrijding van Dreumel bijvoorbeeld. Nooit geweten, maar nu blij dat ik het wèl weet. En ... veel teveel personen overleden ... Veel teveel te jonge mensen overleden ... Vreemde namen van personen die toch in  Dreumel overlijden ... enzovoorts.

Weer op het HIER hieronder klikken voor het nu complete verhaal.

20180728 : Overlijdensakten 1944 : 'Geduld is een schone zaak'... laat ik me door diverse bronnen adviseren. 't Zou best kunnen, maar af moeten wachten tot je website provider een oplossing voor een probleem heeft verzonnen en door gevoerd, dat valt niet mee, kan ik u gerust toe vertrouwen. Ik heb een pril begin gemaakt met het 1944 verhaal, maar dat kunt u het beste eerst even lezen. 

Klik HIER voor dat voorwoord.

20180624 : Overlijdensakten 1943: De Dreumelse vermeldingen in de kranten worden nog beperkter in dit jaar, mogelijk omgekeerd evenredig met de toename van berichten over de oorlog. Duitsland en haar bondgenoten zijn ongeveer op het hoogtepunt aangekomen van hun wensen met betrekking tot de vorming van één groot Duits rijk. Waar blanke mensen met blonde haren de ideale mens voorstellen en evenbeelden daarvan in soort kwekerijen worden gekweekt. Dreumel is een geheel onbekend plekje op aarde geworden. Waar, veronderstel ik, nog wel van alles plaats vindt, maar buiten het zicht van kranten en de wereld. Geen uitzonderlijk schokkende gebeurtenissen in dit verhaal, of het zou mijn verbazing erover kunnen zijn dat er, soms grote, steun lijkt te zijn voor alles wat onze bezetters doen, daar waar ik het tegengestelde verwacht had. Maar wellicht was het destijds niet ongevaarlijk om daarvoor uit te komen. Zéker niet in de kranten!

Klik HIER voor het gehele verhaal.  

20180601 : Overlijdensakten 1942 : Ik kan er uiteraard niet omheen. Om de verschrikkingen, die de tweede wereldoorlog verspreidde over grote delen van de wereld en met name toch Europa. De krantenartikelen die vroeger -nog niet eens zo lang geleden- specifiek over Dreumel gingen, zijn nagenoeg geheel verdwenen en hebben hun plaatsen in de kranten moeten inruilen voor omvangrijke berichtgeving over de oorlog. Een ander fenomeen, waar ik steeds vaker mee te maken zal krijgen, is dat akten van geboorten en van huwelijken niet openbaar zijn na, respectievelijk, 1912 en 1932. Personen overlijden -overlijdensakten zijn nog vele jaren wèl openbaar- maar worden na 1912 geboren of huwen na 1932. Dan ontbeer ik data in hun persoonlijke dossiers en dat is erg jammer. Mocht u dit 1942 verhaal helemaal willen lezen ...

Klik HIER voor het complete verhaal. 

20180505 : Overlijdensakten 1941 : Het is gelukkig weer gelukt, en tegenslagjes, zoals onverwacht aanzienlijk en onverklaarbaar verlies van bestanden, ook weer overwonnen en het is een ware eer u ook deze versie, nu over 1941, aan te mogen bieden. Weliswaar met een relatief zeer gering aantal interessante krantenberichten over Dreumel specifiek en veel meer over de oorlog, minder specifiek, maar wel onthutsend en verbijsterend. Niet alleen door wat ik nu in dit verhaal 'ondertussen' laat zien, maar natuurlijk ook door alles wat ik, en u waarschijnlijk met mij, al over die oorlog weet en kent. Ik verwacht ook niet dat in de komende oorlogsjaren Dreumel aan belangrijkheid in de kranten zal toenemen en dat de verhouding Dreumel versus oorlog, wat de kranten betreft, in het nadeel van Dreumel zal uitpakken. En terecht, durf ik te beweren. Veel leesplezier, ook al zijn het vaak trieste meldingen. Mag ik uw speciale aandacht vragen voor 21-05-2018!

Klik HIER voor het hele verhaal. 

20180414 : Overlijdensakten 1940 : Voor een aantal -ietwat oudere- lezers en lezeressen zal het nog herkenbaar zijn en voortleven in hun herinneringen aan en van vroeger. Heftige winters, 11-steden-tochten, dikke pakken sneeuw, maandenlang schaatspret en intens bevroren rivieren, waarop langere tijd geen scheepvaart meer mogelijk was. Ik herinner me dat we in mijn jeugd speciaal naar de Rijn bij Arnhem (daar woonden we toen) liepen, om urenlang te gaan kijken hoe auto's de Rijn over staken. Soortgelijke, en mogelijk nog aangrijpender, taferelen in winters Dreumel, 1940. Lees er alles over in dit verhaal.

Waar u in dit verhaal niets meer over zult lezen, behalve mijn ergernis erover, is het overlijden van Johanna Cecilia Sas, in 1939. Geen woord wordt er meer over gerept en dus ... weten we nog steeds niet waardoor of waaraan ze overleden is, noch wie er mogelijk voor verantwoordelijk was.

Wel komt u in dit verhaal tegen waar Elisabeth Hemmers werd geboren en waar ze trouwde. Eindelijk komen deze gegevens en akten boven water.

Klik HIER om er alles en nog veel meer over te weten te komen.

20180324 : Overlijdensakten 1939 : Tja, sommige afleveringen duren iets, of nog, langer dan anders en zo ook deze over 1939. Niet alleen door plots opduikende omstandigheden, die je niet telkens in de hand hebt. Maar soms, zoals in dit jaar, omdat je interessante onderwerpen tegen komt, die je flink uit wilt en kunt spitten. Heeft u wel eens gehoord van het krankzinnigengesticht in Zutphen, waar een aantal Dreumelnaren en -naressen hebben vertoefd. En niet eerder terug keerden naar Dreumel, anders dan in een lijkkist. Ik heb daar wat data over bij elkaar gesprokkeld en ze uitgebreid aan de orde gesteld in deze aflevering. Ook trouwens over zitplaatsen in kerken die gehuurd werden.

Nóg een belangrijke en diep trieste gebeurtenis in het Dreumelse van 1939. Lees het aangrijpende, en voor de buitenwereld nog lang niet afgesloten, verhaal van Johanna Cecilia Sas. Voor haar trouwens wèl. 

Klik HIER voor deze best wel speciale aflevering.

20180224 : Overlijdensakten 1938 : Het is weer gelukt. Het zo volledig mogelijke verhaal over de overledenen die Dreumel in 1938 te betreuren had. En natuurlijk weer de nodige en soms onnodige krantenartikelen die over Dreumel werden geschreven. 

Klik HIER voor dit verhaal. 

20180210 : Zoeken en vinden van akten op ... WWW.FAMILYSEARCH.ORG. Aangezien ik deze twee handleidinkjes al had beschreven in het 1937 verhaal, was het apart onderbrengen ervan in individuele beschrijvingen geen al te ingewikkelde, noch langdurige, taak.

Klik HIER voor deze handleiding.

20180210 : Zoeken en vinden van akten op ... WWW.ZOEKAKTEN.NL. Ik heb besloten dat ik de handleidinkjes, die ik al schreef in het onderstaande overlijdensakten 1937-verhaal, een zelfstandig podium wens te geven. Wellicht dàn toch handiger, en beter en sneller bereikbaar, voor degenen die graag zouden willen weten hoe je op deze site naar akten zoekt en kunt vinden. 

Ik zal er nog meer laten zien onder het hoofdstuk 'Akten zoeken èn vinden op ...'. FamilySearch is er daar zeker één van en mogelijk komen het Gelders Archief en WieWasWie ook nog aan de beurt. Om te beginnen dus www.zoekakten.nl.

Klik HIER voor deze handleiding.

20180210 : Overlijdensakten 1937 : "... voor het opruimen van krotwoningen behoeft geen geld te worden uitgegeven, daar zorgt de rode haan wel voor ..." en nog steeds wordt er geen brandspuit gekocht. Maar de Dreumelse gemeenteraad zorgt zelf al voor meer dan genoeg, eigenlijk veel teveel, ophef. Het gaat over een Oranjeboom en mogelijke fraude en een gearresteerde gemeente-secretaris en de gemeenteraad bestaat sowieso bepaald al niet louter en alleen uit vrienden. Mond en Klauwzeer heerst. Inbraken en advertenties en brandjes. En Brouërius van Ni(e)dek, óók heel interessant. Een niet te versmaden verhaal, waarin ook zeer uitgebreid een handleiding wordt aangeboden hoe akten gevonden kunnen worden op Zoekakten.nl en Familysearch.org., voor al degenen die daar kundig(er) in willen worden.

Klik HIER voor het hele verhaal.

20180127 : Overlijdensakten 1936 : 'Slechts 30 overledenen dit jaar. Minder dan gemiddeld in voriger jaren. Weer branden en mogelijke fraude van de burgemeester, die penningmeester was van de Burgerwacht. Meer of minder belangrijke gebeurtenissen kleuren ook dit jaar weer. Sensationele hoogtepunten kunnen dit jaar niet gemeld worden, maar ultieme dieptepunten gelukkig ook niet. Over wateroverlast door gezwollen rivieren wordt met geen woord gerept. De Dreumelse gemeente ontvangt nog steeds -af en toe- een premie van de overheid om personen die hun huis of huizen kwijt zijn geraakt tijdens de watersnood van 1926 een nieuwe woning te kunnen geven, onder gunstige voorwaarden. Over werklozen wordt dit hele jaar nauwelijks iets in de kranten geschreven. Geen slecht jaar, mag en wil in concluderen, al zouden er zich nog wel onprettigheden hebben kunnen voordoen, waar niets over in de kranten verscheen. Tenslotte was -en is- Dreumel geen wereldmetropool. 

Klik HIER voor het volledige verhaal. En ... ik experimenteer met iets grote letters. Helaas nog niet in de kleur die ik wens, want ze zouden zwart moeten zijn. Maar ze zouden in ieder geval leesbaarder moeten zijn nu.

20180113 : Overlijdensakten 1935 : Het is alweer enige tijd geleden dat er zoveel overledenen waren in Dreumel. Er is geen directe of indirecte oorzaak voor aan te wijzen. Vooral opvallend waren de structurele wijzigingen die in akten werden aangebracht en die m.i. bepaald geen verbeteringen waren. Uitzonderlijk opzienbarende gebeurtenissen die zich in en rond Dreumel afspeelden waren er niet zo heel veel en die, die er waren, worden in dit verhaal weer belicht.

Klik HIER voor dit 1935 verhaal.

20171230 : Overlijdensakten 1934 : Zo zie je maar. Als je de laatste week van december 2017 vakantie hebt, dan lukt het gewoon om nóg een jaar toe te kunnen voegen aan de verhalen die in de laatste maanden van 2017 toch nog mochten verschijnen op deze nieuwe website. En niet zomaar een verhaal ... ongelofelijk veel branden in Dreumel ... een brandweer die geen brand kon weren, omdat ze geen water èn geen goed blusmateriaal hadden ... Dreumel is van het rijk afhankelijk, want het is niet eens meer een dubbeltje op haar kant ... en president Hindenburg van Duitsland overlijdt en Hitler neemt alle touwen onmiddellijk steviger in handen en belooft van alles, maar doet het tegenovergestelde.

Klik HIER voor al deze 1934 perikelen.  

20171223 : Overlijdensakten 1933: Mogelijk het laatste verhaal dat nog in 2017 op deze website zal verschijnen en we daarna zullen overgaan naar de verhalen die in 2018 zullen worden gepubliceerd. De meest omvangrijke brand die Dreumel ooit is overkomen en nog een aantal andere kleinere branden, waarbij vrijwel altijd speciaal wordt vermeld dat de schade is verzekerd! En de Dreumelse brandweer werkt nog steeds met de handpomp! En de Dreumelse gemeente heeft chronisch giga-schulden en geeft structureel meer uit dan er binnen komt. 

Intrigerende details allemaal, die u kunt lezen als u HIER klikt. 

20171210 : Overlijdensakten 1932 : Het jaar negentienhonderdtweeendertig kan ook toegevoegd worden aan het totaal van verhalen over de Dreumelse akten van overlijden. Het verhaal wordt aanvankelijk gedomineerd door de laffe moord op veldwachter Leendert Tap. Maar het hele jaar is verder doorspekt met aanhoudende en niet opgeloste problemen en perikelen, die te maken hebben met de nieuwe huisvesting van personen, mensen en gezinnen die getroffen werden door de 1926 watersnoodramp. Eindeloos getrouwtrek tussen bewindvoerders, terwijl de slachtoffers daar hernieuwd slachtoffers van worden.

Klik HIER voor deze episode. 

20171203 : Overlijdensakten 1931 : Wederom een jaar af kunnen ronden. Het jaar werd door diverse onderwerpen gekenmerkt, maar een aantal fikse branden en de alsmaar voortdurende ellende, nog steeds als gevolg en nasleep van de watersnood in 1926, blijven de en vele gemoederen ernstig bezig houden.

Klik daarom HIER voor deze interessante en meeslepende onderwerpen in het verhaal over 1931.

20171126 : Overlijdensakten 1930 : Door het hele verhaal heen geflankeerd door krantenberichten die het wel en wee over Dreumel weergeven, althans voor zover het van enig belang werd geacht door de krantenjournalisten. Interessante berichten, want hoe vaak was u in al deze verhalen ooit een echtpaar tegen gekomen dat 65 jaar met elkaar getrouwd was ? Of een prachtig (Loyola) gebouw -in Vught- dat in 1913 werd gebouwd en in 1979 gesloopt werd!!

Klik HIER voor dit complete verhaal. 

20171111 :  Aanvulling Huwelijks Toestemmingsakten 1931. Fantastisch als een lezer opmerkt dat hij me zou kunnen helpen met aanvullende informatie. Dat deed meneer Peter Alexander Christiaans, die me in oktober 2017 een mail toestuurt met additionele informatie. Die informatie heb ik nu in dit verhaal verwerkt. 

Klik HIER voor dit korte relaas.

20171031: Overlijdensakten 1929. Maar ook krantenberichten, die grotendeels wel weer over Dreumel en omstreken gaan, maar ook over Groningen en Grootegast. Vier veldwachters vonden daar de dood. Eén dader. Vreselijk, wat een drama.

Klik HIER voor dit verhaal. 

20171027 : Overlijdensakten 1928 en veel krantenberichten over en rondom Dreumel. Dreumel is nog lang niet op orde na de watersnood, alhoewel er wel schot in komt en er vooruitgangen geboekt kunnen worden. Door het Belgische Rode Kruis geschonken woningen bijvoorbeeld. Wat zouden we zonder onze zuiderburen zijn.

Klik HIER voor dit verhaal. 

20171010 : Overlijdensakten 1927 & berichten die over Dreumel gaan, uit de kranten van datzelfde jaar.

Klik HIER voor deze bijdrage.

20171004 : 1926-deel 4: Het is volbracht. In 4 delen het vrijwel complete krantenrelaas over die vreselijke watersnood. Die Dreumel en andere gemeenten nog jarenlang in de ban zal houden, omdat er heel veel herbouwd moet gaan worden, om alle oorspronkelijke Dreumelnaren en Dreumelnaressen weer een eigen stekkie terug te kunnen geven in de gemeente.

Klik HIER voor deel 4.

20171003 : 1926-deel 3: In deel 3 geen akten van overlijden meer. Maar wel heel veel krantenberichten die alsmaar blijven verhalen over Dreumel, de ellende, de totale triestigheid van deze ramp en wat er al gedaan wordt om de problemen enigszins te boven te komen. Deel 3 wordt alsnog opgevolgd door deel 4 en daarmee hoop ik heel 1926 verwerkt te hebben.

Klik HIER voor deel 3.

20171002 : 1926-deel 2: Nog een klein aantal akten van overlijden komt aan bod in dit verhaal. Maar de hoofdmoot wordt toch uitgemaakt door de ontstellende hoop berichten in  de kranten, die ik nog niet eens allemaal heb getoond. Ik heb ze wel allemaal voorbij zien komen, om te kunnen beoordelen of ze de moeite waard waren voor publicatie. Nee, niet allemaal, maar wel heel veel.

Klik HIER voor deze berichten, dit verhaal, en de talloze foto's, zoals die in de kranten verschenen. Desastreus !

20171001 1926-deel 1: Overlijdensakten, maar uiteraard ook zeer uitgebreid over de watersnood. 

Klik HIER voor dit verhaal, dat zoveel mogelijk van foto's werd voorzien voor zover ze in alle kranten verschenen. Vanzelfsprekend ook weer een alfabetische tafel, samen gesteld door ... mezelf. 

20170929 : Overlijdensakten 1925. Het enige verhaal dat ons nog scheidt van het rampjaar 1926, is 1925. Waarin een krant al één jaar te vroeg meldt dat de watersnoodramp heeft plaats gevonden. Zetfoutje v.w.b. de datumvermelding. En er vindt een burgemeester-wisseling plaats, tegelijkertijd gevolgd door een gemeentelijk secretaris-wisseling. Iedereen een stapje hoger op de maatschappelijke ladders.

Klik HIER voor dit verhaal.

20170924 : Overlijdensakten 1924. Dit verhaal begint kort met de Mineermot. Klein,  maar zeer schadelijk, met name voor kastanjebomen. Met name als er niets aan (tegen!) gedaan wordt ! Vervolgens laat ik uw weer enkele opvallende akten zien, die vanwege verschillende oorzaken even verder boven het maaiveld uitstijgen dan de overige. Bijvoorbeeld, een trouwerij tussen een 61- en 28-jarige! De alfabetische tafel geeft weer een totaaloverzicht van de personen die ons in dat jaar ontvielen.

Klik HIER voor deze 1924-bijdrage.

20170917 : Overlijdensakten 1923 & Dreumelse krantenberichten. Je zou kunnen denken dat het slechts meer van het vorige zou zijn, maar dat is niet waar. Telkens andere bijzonderheden, andere gezichten, andere krantenberichten. Ter afsluiting weer een alfabetische tafel uiteraard.

Klik HIER voor dit verhaal. 

20170910 : Overlijdensakten 1922 & Dreumelse Krantenberichten. Verfraaid, daar waar mogelijk, met beschikbare foto's. En uiteraard voorzien van een zelf samengestelde Alfabetische tafel, waarin alle overledenen in dit jaar worden vermeld en getotaliseerd.

Klik HIER voor dit verhaal.

TERUG NAAR BOVEN.