Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Zondag, 25 juli 2021. De temperatuur in m’n werk-, c.q. woonkamer is nu, net elf uur ‘s-ochtends geweest, 26 graden. De hoogte van deze temperatuur wordt voor een graad of één/twee negatief beïnvloed door het besluit van De Kernen om het raam dat ooit aan de voorzijde ervoor zorgde dat alles goed door tochtte, voorgoed te sluiten. Vele jaren geleden gebeurde dat al en welke zeer steekhoudende argumenten ik in de loop der voorbije jaren ook naar voren heb gebracht om dat proces terug te draaien, ze hebben allemaal niet geholpen. En omdat ik vooralsnog vind en vooralsnog blijf vinden dat de aankoop van een airconditioner onevenredig veel kost in verhouding tot het aantal belachelijk warme dagen in Nederland, zet ik dan maar een tweetal ventilatoren aan om zo koel mogelijke lucht van buiten naar binnen te blazen en vervolgens om dat inpandig rond te doen circuleren. Klimaatverandering, in dit geval veroorzaakt door De Kernen.

Zodoende dus iets meer concentratie om vast te kunnen stellen dat er weer een meisje werd geboren in Dreumel en wel op 27 september 1914. De meiden lopen ietwat achter in verhouding met het aantal geboren mannetjes, maar bij elkaar werden er dan toch alweer 57 nieuwe Dreumelnaren en –naressen in 1914 geboren.

En er zijn nog minstens 3 maanden te gaan!!

Uiteraard weet ik al zeer geruime tijd dat de Dreumelse geschiedkundige vereniging Tremele op haar website een aantal stambomen heeft gepubliceerd en ik wist nog dat daar ook een stamboom van van Koolwijk op wordt getoond. Dus ben ik eerst maar eens gaan kijken of vader Jan van Koolwijk en moeder Maria van Alphen voorkomen in die stamboom. Nee, Jan van Koolwijk niet, maar Quirinus Johannes van Koolwijk wèl en laat hij nou getrouwd zijn met Maria van Alphen. Jammer, dat de destijdse gemeentelijk secretaris van Dreumel te beroerd was om de volledige voornamen van de vader (op te zoeken en) te noteren.

Dus ja, het is eigenlijk niet moeilijk om maar direct te besluiten om met de stamboom zelf te beginnen, in de door mij al lange tijd geleden gekozen lay-out. Met grote dankzegging aan …

Woensdag, 4 augustus 2021. Ik had kunnen besluiten om die hele stamboom, zoals verwoord en getoond op de site van Tremele, in mijn eigen stamboom te verwerken. Maar dat zou veel te ver gaan. Geïnteresseerden kunnen nu van beide stambomen nuttig gebruik maken, als ze op zoek zijn naar wie hun voormoederen en –vaderen zijn geweest.

Verbazingwekkend hoe –relatief- veel mensen er overal mee bezig zijn met te proberen te achterhalen wie er allemaal aan te pas zijn gekomen om hem of haar te kunnen laten participeren in de wereld waarin zij en we nu leven. Ik ben op Facebook lid geworden van twee genealogische groepen, te weten …

En op deze facebook pagina’s wordt heel veel gevraagd en beantwoord. Interessant. Maar ik heb grotendeel gebruik gemaakt van mijn eigen data, maar uiteraard ook veel van die Tremele-Van Koolwijk-stamboom. Ik laat u graag de afbeelding zien … en merk graag op dat ik er deze keer voor gekozen heb om meer scans van akten te laten zien dan gewoonlijk. Uiteraard wordt de afbeelding direct gevolgd door het *.PDF bestand, dat toch een grootte heeft van maar liefst 122 Mb. Heftig !

 

                                       NAAR BOVEN.