Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Alleen deze dag rest nog van oktober 2017 en morgen is het de allereerste november. Ik moet me af en toe volkomen inhouden om niet te vaak stil te staan bij het niet te stuiten fenomeen dat alles, naarmate je ouder wordt, steeds sneller lijkt te gaan. Dan hebben we, het afgelopen weekend, nog het geluk dat we even een uurtje respijt geboden kregen, toen de zomer- plaats maakte voor de wintertijd. Maar dat duurt dan ook slechts tot 25 maart 2018 en als we dan op de 26e wakker worden, zijn we weer een uurtje ouder plotseling. Dat schiet niet echt op. 

Maar er gebeuren wel dingen die een mens best tevreden houden, zij het dat er nog een danig verschil zit tussen tevreden en gelukkig zijn. En dàt hangt dan weer af van allerlei omstandigheden waarvan je er een aantal kunt controleren en beïnvloeden en andere waar je dat niet bij kunt, hoe graag je het ook zou wensen. Maar je kunt wel proberen zo tevreden mogelijk te worden/zijn/blijven, door niet al te hoge eisen te stellen aan de wereld waarin je leeft en er het beste van moet proberen te maken. Je kunt dan nog steeds streven naar het hoogste niveau van tevredenheid, hetgeen dan weer geheel afhangt van de haalbaarheid van de wensen die je nog koestert. Als je daarin realistisch blijft, dan ben je al best wel snel tevreden en dat ben ik dan ook. 

Ik mag en kan weer beginnen met een nieuw jaar en tussen de regels van al deze redelijk recente verhalen door begin ik langzaam weer het genoegen te proeven dat ik binnen niet al te lange tijd weer zou kunnen beschikken over een eigen website, die ik zo kwaad en goed mogelijk naar eigen inzicht kan inrichten. Dat proces moet nog geheel opgestart worden, maar enige voorzichtige pogingen om te onderzoeken welke template het meest geschikt zou kunnen worden gemaakt, leverden al op dat ik herkenbare tooltjes tegen kwam op de website van Strato, waarop ik bezig ben een template te kiezen voor die eigen website. Herkenbaar, omdat ik soortgelijke tooltjes ook gebruikte op mijn nu voorgoed geparkeerde website www.oldcows.com. Dus wellicht kan ik die soortgelijke tooltjes wederom gebruiken en dat stemt me dan weer tevreden. Weliswaar met een andere template die onherkenbaar anders is dan m’n oude website, maar ik zal er zo goed mogelijk zorg voor dragen dat de verhalen herkenbaar blijven. De website gaat een ander gezicht krijgen, maar de verhalen blijf ik op dezelfde manier opstellen en publiceren. Nu is zowaar alweer 1929 aan de beurt. Mag ik aftrappen met wat krantenteksten.

Ja, ik wist dat dit me onherroepelijk te wachten stond. De schier eindeloze reeks met meldingen over branden die her en der in Dreumel ontstonden. Dreumel heeft daar geen fijne naam mee opgebouwd, want er gingen geruchten dat er bewust panden in  de brand werden gestoken, om het verzekeringsgeld te kunnen opstrijken. Van deze bewering overigens –tot nu toe- nooit bewijzen aangetroffen.

▲ Ik vermoed dat niemand Johanna Sengers nog voorbij gaat streven, als het erom gaat wie de oudste overledene in 1929 zal gaan worden. Zij overlijdt op 96-jarige leeftijd. Dochter van Antoon Sengers en Adriana Krielen. Een zoon van haar, Hendrik Hoks *), is eerste getuige en al … 65 Jaar oud. 

*) Een nakomeling van die andere 'Hoks' ... of was het nou Timmermans? (http://www.oldcows.com/OLD-COWS-VERHALEN/MRT-11-Hoks-of-Timmermans-Of-toch-Hoks/index.php)

Vader, Christiaan van Valburg (foto), vervoegt zich op 8 februari 1929 op het Dreumelse gemeentehuis om ten overstaan van de gemeentelijk secretaris te verklaren dat zijn zoon –en die van Johanna Maria van Ingen- ook op 8 februari 1929 is overleden. Vader en moeder hebben gemeend deze zoon 4 maanden eerder naar zijn vader te vernoemen, dus heet ook hij ook Christiaan van Valburg.

Het is raar dat er geen Dreumelse akte van overlijden bestaat van het overlijden van het dochtertje van caféhouder V. Het zou kunnen dat zij en de caféhouder helemaal niet uit Dreumel kwamen en er een akte van overlijden in een andere gemeente werd opgesteld. Het zou ook kunnen dat het krantenbericht net boven de hierboven getoonde foto (30-03)  gelijk heeft en het kind toch niet is overleden. 

Ik kan en wil er niet omheen. Ooit, tijdens de jaarwisseling van 1931 - 1932, werd Dreumels’ veldwachter Leendert Tap vermoord door drie vandalen. Ik heb daar heel veel tijd en moeite in gestoken om daar zoveel mogelijk over te weten te komen en dat verhaal staat o.a. op mijn oude website www.oldcows.com. Zoek naar Leendert tap en gij zult vinden. Of klik HIER.

Maar in Groningen speelde een nog veel groter drama, waar ik ook al kennis van had genomen tijdens het ondezoek naar Leendert Tap. 

Het bericht start in de linker kolom. Even naar beneden scrollen nadat u het bestand heeft geopend.
Moordzaak Wijkstra-Groningen-Verhoor-1.pdf (3.84MB)
Het bericht start in de linker kolom. Even naar beneden scrollen nadat u het bestand heeft geopend.
Moordzaak Wijkstra-Groningen-Verhoor-1.pdf (3.84MB)

Raar, ondanks zoveel aandacht er was voor dit drama, tussen de laatste datum hierboven en die hieronder werd er niets in de kranten gemeld. Tot deze verklaring dan weer met een opmerkelijke passage. Ik heb het omkaderd. Het gaat nog om een gerucht …


Ik heb op internet gezocht of er wellicht, behalve foto's in de kranten, die bepaald niet uitblinken door duidelijkheid, nog andere bronnen zouden zijn waar daar gegevens over te vinden zouden kunnen zijn.

En zie daar en hier ... http://hetmonument.blogspot.nl/p/blog-page_12.html 

Een website waar uitgebreid wordt in gegaan op deze zeer onsmakelijke affaire en waarin veel details worden beschreven over de dader en hoe een en ander tot stand kwam.

Ik heb tegelijkertijd getracht een email adres te vinden, waar ik toestemming aan zou kunnen vragen voor het gebruik van dit materiaal, maar helaas, dat is me niet gelukt. Vandaar de uitgebreide bron-vermelding en volledige erkenning voor het resultaat op die website.

◄ Eije Wikstra, ik denk op een politiefoto.


Jan Werkman en Hielke Hendrikus Hoving werden op 22 januari 1930 begraven op het Esserveld in Groningen.

De andere twee veldwachters, Mient van der Molen en Aldert Meyer worden de daaropvolgende dag begraven te Grootegast en Opeinde.

Ook op nevenstaande foto heb ik de naam van de auteur en fotograaf uiteraard laten staan, als bron van deze informatie.

Mocht mevrouw Carla Scheepstra dit verhaal ooit lezen, wil ik u vriendelijk vragen contact met me op te nemen. Mijn contactadres staat op de thuis-pagina.

En dat gebeurde al heel snel na mijn verzoek aan haar via Faceboek. 

Zie hierboven. Dank, mevrouw Scheepstra.

Terug naar wat de kranten hier nog verder over te melden hebben.

Ik zie het wel vaker, maar niet zo vaak dat ik er deze keer geen speciaal melding van zou willen maken. Echtparen, die in de loop van hun levens, voor zover ik tot nu toe geboorteakten (t/m 1912) en overlijdensakten (nu inclusief 1928) heb geregistreerd, wel kinderen krijgen, maar ze niet tot volwassenheid kunnen zien opgroeien. In dit geval vader Arnoldus Ernste, die op 22 januari 1913 trouwt met Johanna Cornelia den Biesen. Afgezien van de trouwakte in beider persoonlijke dossiers en haar akte van geboorte & overlijden in dat van Johanna Cornelia den Biesen, zijn alle andere akten slechts akten van overlijden van hun, nà 1912, geboren kinderen. Best triest. (DA = Dood Akte).

▲ De akten in het persoonlijk dossier van Arnoldus Ernste en die ▼ in het persoonlijk dossier van Johanna Cornelia dan Biesen

Op 21 februari gaat vader Arnoldus Romijnders gemeentehuiswaarts, om daar te gaan aangeven dat zijn vrouw, Engelina Maria Coolen, is bevallen van een levenloos kind. Op de 20-ste. Ik heb al op diverse momenten en plaatsen verteld dat niet alleen in Dreumel opgestelde akten weer geven hoeveel kinderen er werden geboren, aangezien er ook in een andere gemeente kinderen geboren zouden kunnen zijn. 

Of kinderen, die na 1912 in Dreumel werden geboren, aangezien daar –nog- geen digitale akten van beschikbaar -mogen- zijn. Maar van het totaal –onbekende- aantal kinderen van dit echtpaar, zijn er 4 in Dreumel overleden en dat zijn dan tegelijk de enige akten die in de persoonlijke dossiers van de ouders staan.

Johannes Wilhelmus Romijnders overlijdt op 9 november 1915, jong … 5 maanden.

Wilhelmus Johannes Romijnders overlijdt op 12 augustus 1917, jong … 9 maanden.

Arnoldus Johannes Romijnders overlijdt op 12 april 1923, jong … 6 maanden.

En dan het op 20 februari 1929 geboren kind, als hierboven omschreven. Levenloos geboren.

Een opvallende dodenregister-bladzijde ... ▼

Akte van overlijden No.18: Aangifte van een levenloos geboren kind (22-07-1929) van vader Petrus van Kruijsbergen en moeder Johanna de Heuvel;

Akte van overlijden No.19: Aangifte van een levenloos geboren kind (22-07-1929) van vader Gerrit van Leur en moeder Johanna Peters;

Akte van overlijden No.20: Aangifte van een levenloos geboren kind (27-07-1929) van vader Jan van Deursen en moeder Grada Lamberta Luijpen.

Akte van overlijden No.17: Aangifte van het overlijden, op 17-07-1929, van Willemina Kooijmans, echtgenote van Jan van Oorsouw. Zij werd 72 jaar oud !!

Ogenschijnlijk een geheel normale, door de bank genomen, akte van overlijden. Deze getuigt van het, na 4 weken al, overlijden van dochter Anna Maria van den Berg, op 26 oktober 1929. Maar het is toch een hele speciale akte, want niet de vader, of een ander mannelijk persoon, verricht de aangifte, maar … haar moeder … Wilhelmina Derks, 31 jaar.

De akte van overlijden van Maria van de Weerdt. Zij overlijdt te Dreumel op 3 december 1929, dochter van Michiel de Weerdt en Johanna Luijpen. Tevens weduwe van Albertus Reuser. Maria werd geboren op:

In dat jaar -1849- werden er maar liefst 64 kinderen geboren in Dreumel. Dàt had de gemeentelijk ambtenaar –eind 1848- zeker niet verwacht, want al vanaf akte 50 in 1849 had hij blijkbaar geen nieuwe officiële voorbedrukte akten meer en was hij genoodzaakt om  er een zogenaamd suppletoir register achteraan te plakken. Meestal gaat dat gepaard met een vermelding dat het vervolg verwerkt zal worden in zo een suppletoir (toegevoegd) register, maar daar was deze keer geen sprake van en gingen de voorbedrukte en inmiddels beschreven akten gewoon over in de geheel met de hand beschreven akten ▼.

Ik heb me kortstondig verwonderd over het gegeven dat ik in het persoonlijk dossier van Maria van de Weer(d)(t)(dt) geen huwelijksakte terug kon vinden. Derhalve had ik ook nooit een persoonlijk dossier van Albertus Reuser aan gemaakt, waar ik nu de akte van overlijden van Maria aan toe zou kunnen voegen. Maar het onvolprezen WieWasWie brengt deze keer uitkomst.

▼ Onderstaande akte van overlijden is van Grada van Beest, die te Dreumel overlijdt op 15 december 1929 en daarmee tegelijkertijd de laatste geregistreerde overledene is, die in het Dreumelse 1929-dodenregister wordt bij geschreven. Zij is de dochter van Jacobus van Beest en Petronella van Wichen.

Niets speciaals … tot je de naam leest van de eerste getuige … Hendrika de Lorijn. Hè, voor de tweede keer dit jaar een vrouw die aangifte komt doen!? Maar wie is zij dan en wat is haar directe of indirecte relatie met de overledene? 

En ja hoor, het eind van 1929 is weer bereikt, althans wat het dodenregister van Dreumel betreft. Nog steeds geen alfabetische tafel samen gesteld door de gemeentelijk secretaris, dus heb ik die rol maar –weer- op me genomen en laat u deze graag onderstaand zien. 34 Personen overleden, zoals in detail beschreven in het Dreumelse dodenregister 1929:

Uiteraard was het vreselijk, die 7 huizen die in Dreumel totaal door brand vernietigd werden. Maar het waren niet de enige heftige branden die Nederland teisterden. De Haagsche Courant heeft een ‘bloemlezing’ gepubliceerd van de ergste  ▲. 

Het is 5 november 2017 en ik ben, naast het dagelijks uitbreiden van het aantal verhalen, nog steeds met provider Strato in email-communicatie over het verhuizen van mijn nieuw gekozen domeinnaam. Enkele weken geleden liet ik die registreren en toen niet bij Strato. Voortschrijdend inzicht deed me echter toch besluiten om, ondanks veel aarzeling, weer te proberen in zee te gaan met Strato. Enige verkenningen in de door hen aangeboden templates geven me het idee dat het iets makkelijker is om daar weer iets van te kunnen maken, aangezien ik ‘gereedschapjes’ binnen deze templates denk te herkennen, die ook al gelijkelijk beschikbaar waren, toen ik nog met de vorige website verhaal na verhaal na verhaal publiceerde. Diezelfde provider Strato stak daar toen een definitieve stok voor en ik hoop dat het ze nu, en spoedig, alsnog lukt om de door mij gekozen nieuwe domeinnaam te verhuizen. Voorts dat het me lukt om een geschikte template zodanig te kunnen bewerken, dat ik daar min of meer op gelijke voet door kan gaan met wat ik al enige tijd deed op www.oldcows.com

1929 Was het tot nu toe laatste jaar waarvan ik het complete verhaal al klaar had, zelfs nog voor ik een schijnbaar passende template had gekozen om de verhalen mee te verwerken. Ik had aanvankelijk een andere template gekozen, maar kwam er achter dat, na diverse verhalen al verwerkt te hebben binnen die template, de verhalen slechts zichtbaar waren op de startpagina, maar niet mee-scrolden als er meer verhalen waren dan pasten op de begin-pagina. Moeilijk uit te leggen, maar ik moest toen een andere template kiezen en dat is deze geworden. Ik hoop niet dat deze template me alsnog. en onverwacht, gaat verrassen met onmogelijkheden!

Uiteraard houd ik u op de hoogte.

Voor de geïnteresseerden; Ik stel deze verhalen samen in een hele lang gerekte Power Point presentatie. Slechts één bladzijde is die, maar wel 166 Mb groot van bestandsgrootte, vanwege al die teksten en afbeeldingen die ik telkens weer onder elkaar blijf zetten en zo het hele verhaal samen stel.

Terug naar boven.