Old Cowz
/

Vroeger  - Gisteren - Vandaag - Morgen - De Toekomst

Goh, ik had niet verwacht zóveel berichten in de kranten te vinden waar Dreumel in genoemd wordt in samenhang met die catastrofe die grote delen van Nederland trof en speciaal Dreumel. De berichten in de kranten, die ik tot nu toe heb laten zien, zijn nog niet eens voorbij 11 januari 1926 en ik zit daar al vele dagen, al meer dan een week zelfs, aldoor verder in te bladeren. De hele rest van het jaar moet nog komen. 

Vandaar dat ik maar besloten heb dat er een deel twee moet verschijnen en dan zie ik vanzelf wel of dit het finale deel zal blijken te zijn, of dat er nóg een deel tot stand moet worden gebracht. 

Op dezelfde voet als voorheen gaan we door met rampjaar …

De kranten mogen dan volhouden dat er geen mensen verdronken zijn tijdens de watersnoodperikelen, en tot nu toe slechts blijven melden dat slechts één vluchteling te Tiel is overleden (Hendrik van Baren, 92 jaar oud, op 20 januari 1926), maar ik heb in één jaar nog nooit zoveel uittreksels uit dodenregisters, uit andere gemeenten dan Dreumel, voorbij zien komen in een dodenregister, als dit jaar 1926. Bijna allemaal uit Den Bosch.

Zo ook die van Theodora Maria van Koolwijk (▲), 3 jaar jong pas, die aldaar overlijdt op 13 april 1926. Haar ouders zijn Hendrik van Koolwijk en Grada Johanna van Kruijsbergen.

Ooit, ik weet bij lange na niet meer wanneer, heb ik eens Delpher.nl ontdekt, waar ongelofelijk veel artikelen worden gepresenteerd, voorkomend in boeken en kranten en tijdschriften, vanaf ongeveer het begin van de jaartelling tot 1995. Niet alleen worden je zoekwoorden geel gekleurd en kun je ze makkelijk ontdekken in de oerwouden van woorden en teksten, maar je kan er ook door een krant heen bladeren. In plaats van 1 bladzijde waar je dan vindt wat je hebt gezocht, kun je alle bladzijden tegelijk zien. Bijvoorbeeld deze geheel willekeurige krant … Bataviaasch nieuwsblad … ‘Bladeren door deze krant levert het volgende op:

De bladzijde waar het bladzijde-nr. geel van is (hier blz.2) is de bladzijde waar je zoekresultaat te vinden is, in dit geval (hetgeen we al lang eerder in tal van andere kranten hadden gelezen):

Alhoewel ik ook dit jaar weer enkele speciale akten van overlijden ben tegen gekomen, namelijk die, die werden uitgeschreven voor overledenen die buiten Dreumel waren overleden, begint het langzaam maar vrij zeker toch op te vallen dat er minder aanleiding is om akten in deze verhalen speciaal, even en kort, op de voorgrond te presenteren. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat steeds meer overledenen niet meer vóór 1912, maar er nà werden geboren, zodat ik dan eigenlijk alleen nog maar één akte '-die van hun overlijden- heb, om in persoonlijke dossiers op te slaan. En hoe meer personen er nà 1912 (laatste digitale Dreumelse akten van geboorte) werden geboren, hoe minder andere akten. Ik doe mijn uiterste best om verhalen te kunnen blijven garneren met opvallende akten, maar … tja …!

Dit is waar nu foto’s van gemaakt worden … ▼

Tot nu toe is Johannes van Baren nog steeds de oudste overledene in 1926. Hij was 92 toen hem dat overkwam. Maar Johanna van Leeuwen komt erg dichtbij, met haar 90 jaren oud. Zij overlijdt te Dreumel, op 6 juli 1926. Haar ouders zijn Willem van Leeuwen en Johanna Brans.

                                        ▲ De een z’n …, is de ander z’n … !! ▼

(Deze afbeelding (▲) en die erboven stonden nààst elkaar in een krant).

We zullen het nooit meer te weten komen. Of het overlijden van Gerarda Maria van den Boom, in Den Bosch, op 2 september 1926, te wijten was aan de omstandigheden die met de enorme watersnood te maken hadden.  Alleen over haar overlijden zelf hebben we zekerheid. Haar Dreumelse akte van overlijden wordt 25 dagen later uitgeschreven dan die in Den Bosch. Geen al te groot wonder als je overal weer leest hoe onbereikbaar, en slecht de wegen naar en van Dreumel waren. En voorlopig nog zouden blijven. Merk hierbij wel op dat haar overlijden in september 1926 plaats vindt en de slechte staat der wegen nog steeds gerapporteerd wordt in de kranten van januari 1926. Ik ben nog lang niet toe aan die van en over september !!

Barbara van der Sluijs overlijdt in Utrecht, op 15 oktober 1926. Hetgeen mogelijk ook daar plaats gevonden zou hebben, als er nooit een watersnood geweest zou zijn. Het heeft steeds minder relatie met elkaar, omdat haar overlijden in oktober 1926 plaats vindt en alle ooit vluchtelingen toen alweer lang terug waren in Dreumel.

Een hele vreemde akte van overlijden. Er is een stoffelijk overschot gevonden van een man, en verder ontbreken alle data.  Ik ga eens kijken of ik iets in de kranten kan vinden hierover, want iemand moet die persoon toch missen … zou je veronderstellen.


Het Dreumelse dodenregister van 1927 is –ook- aan zijn einde gekomen. En in verhouding aanzienlijk aantal meer overledenen dan in vele voorgaande jaargangen.

 

Ongetwijfeld heeft dit te maken met de beslommeringen die werden veroorzaakt door de zeer omvangrijke overstromingen die grote delen van Nl onder water zette.

 

Het was niet zo zeer dat mensen verdronken, maar dat de stress hun fataal is geworden.

 

Alles kwijt raken is een drama van ongekende omvang, waar niet-slachtoffers zich geen idee van kunnen vormen. 

 

En sommigen werd dat fataal.

Traditiegetrouw ben ik u aan het eind van elk registerjaar –zolang als die niet meer digitaal aangeboden worden- weer een alfabetische tafel schuldig, met daarop alle, in 1926, 52 overleden personen vermeld:

Ik ben helemaal rond met de akten van overlijden van 1926. Maar waar ik nog helemaal niet rond mee ben, zijn de krantenberichten die doorlopend meldingen van en over Dreumel publiceren. Waarschijnlijk omdat Dreumel een van de meest door de watersnoodramp getroffen gemeenten is. Ik verwacht niet dat er nog veel foto’s in de kranten verschijnen over deze ramp en ook minder tekst-berichten. 

Toch heb ik besloten nog een extra deel 3 –en wellicht meer- te willen samen stellen, met alleen nog krantenberichten, opdat u een zo breed mogelijk beeld krijgt van hoe Dreumel eerst een ernstig verwond slachtoffer werd van die waterramp, en die rol vervolgens in de loop van 1926 zo goed als mogelijk probeert te boven te komen en weer te gaan bouwen aan een droge toekomst en een goed leven in deze prachtige gemeente. Als u HIER klikt, kunt u gelijk deel 3 lezen.

Terug naar boven.